Chiến tranh thế giới thứ hai

6 kết quả phù hợp trong mục Chiến tranh thế giới thứ hai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu

Trình bày những mốc thời gian của quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kêt quả của chiến tranh thế giới thứ hai

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai

Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước gọi là con rồng châu á

Các nước được gọi là “con rồng châu Á” sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Nhật bản, Sin-ga-po. B. Nhật Bản, Hàn Quốc.
C. Sin-ga-po, Thái Lan. D. Sin-ga-po, Hàn Quốc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các sự kiện lịch sử thế giới

Nêu các sự kiện lịch sử thế giới ứng với các mốc thời gian sau:
1-9-1939 ; 9-5-1945 ; 7-1995

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai

Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự xuất hiện hai khối đối địch nhau B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô
C. Chính sách thoả hiệp của Anh, Mĩ đối với phát xít D. Tất cả các câu trên đều đúng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay