chiết suất

11 kết quả phù hợp trong mục chiết suất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng . biểu thức định luật khuc xạ ánh sáng. Áp dụng : Một tia sáng chiếu từ nước có chiết suất n1 = 4/3 ra không khí có chiết suất n2 = 1 . Phương của tia tới hợp với mặt nước một góc 60^{circ} . Hãy tính góc khúc xạ của tia sáng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ

Tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa môi trường không khí và môi trường trong suốt chiết suất n=sqrt{2} dưới góc tới 45^{circ} thì có một phần bị khúc xạ.Vẽ đường đi của tia sáng . Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chiết suất của chất lỏng.

Một cái chậu hình hộp chữ nhật đựng chất lỏng.
Biết AB = a, AD = 2a. Mắt nhìn theo phương BD nhìn thấy được
trung điểm M của BC. Tính chiết suất của chất lỏng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc khúc xạ

Một tia sáng truyền từ nước ra không khí. Nước có chiết suất n = 4/3.
a. Góc tới i = 300. Tính góc khúc xạ và góc lệch của tia sáng.
b. Tia tới cũng có một tia phản xạ mờ. Góc tới phải bằng bao nhiêu thì tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương

Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là c = 3.108m/s. Kim cương có chiết suất n = 2,42. Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương là:
A. 242 000km/s. B. 72 600km/s.
C. 124 000km/s. D. 124 000m/s.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc tới của ánh sáng

Chiếu một ánh sáng đơn sắc đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức:
A. sini = n. B. sini = 1/n. C. tani = n. D. tani = 1/n.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chiết suất của môi trường truyền ánh sáng

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng:
A. luôn lớn hơn 1. B. luôn nhỏ hơn 1.
C. luôn lơn hơn 0. D. luôn bằng 1.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vận tốc của sóng ánh sáng

Gọi lambda_{1}, f1, v1; lambda_{2}, f2,, v2 lần lượt là bước sóng, tần số và vận tốc của một sóng ánh sáng
trong chân không và trong môi trường có chiết suất n. Chọn phương án đúng:
A. f1 = f2, v2 = n v1 B. lambda_{1}=lambda _{2}; v2 = n v1 C.f_{1}=f_{2}, lambda _{2}=frac{lambda _{1}}{n} D. lambda_{1}=lambda _{2}, f1 = f2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 bằng 0,5mm; khoảng cách giữa màn chứa hai khe và mà ảnh E là 1,5m. Gọi O là trung tâm màn (giao của trung trục S1S2 và màn E). Khe S1 được chắn bởi một bản hai mặt song song mỏng có chiết suất n = 1,5; bề dày 10μm. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm. Khoảng cách từ O tới vân sáng bậc 2 là
A. 1,8mm. B. 3,6mm. C. 11,4mm. D. 15,0mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng truyền trong thủy tinh

Sóng điện từ có tần số f = 2,5MHz truyền trong thuỷ tinh có chiết suất n=1.5 thì có bước sóng là
A: 50m B: 80m C: 40m D: 70m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của bước sóng

Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660nm từ chân không sang thuỷ tinh có chiết suất n =1,5.Khi tia sáng truyền trong thuỷ tinh có màu và bước sóng là:

A: Màu tím,bươc sóng 440nm B: Màu đỏ,bước sóng 440nm

C: Màu tím,bươc sóng 660nm D: Màu đỏ,bước sóng 660nm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay