chim bồ câu

6 kết quả phù hợp trong mục chim bồ câu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chim bồ câu thích nghi với sự bay

Hăy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với sự bay ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

a.Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.
b.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Em hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của chim bồ câu

Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo bộ não chim bồ câu

Bộ não của chim bồ câu phát triển hơn hẳn não bò sát ởđặc điểm :
A 2 bán cầu đại não lớn . C Thuỳ khứu giác kém phát triển
B Tiểu não lớn có nhiều nếp nhăn ngang. D Cả A,B đều đúng .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay