chính sách cai trị

2 kết quả phù hợp trong mục chính sách cai trị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli.

Hoàn cảnh ra đời, chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli. Điểm quan trọng của vương triều Hồi giáo Đêli đối với sự phát triển của văn hoá An Độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách thâm độc của trung quốc

- Bắt dân ta đóng nhiều loại thuế vô lí để bóc lột dân ta tận xương tủy.
- Cống nạp nhiều sản vật quớ.
- Bắt dõn ta lao dịch nặng nề.
- Đồng húa dõn ta.
- Chính sách đồng hoá dân tộc là chính sách thâm độc nhất.

ightarrow Vỡ thụng qua chính sách đồng hóa phong kiến Trung Quốc muốn dân ta quên đi phong tục tập quán, cội nguồn dân tộc để dễ dàng cai trị và biến nước ta thành thuộc địa của chúng mói mói.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay