chu kì

75 kết quả phù hợp trong mục chu kì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số chu kì xoắn của gen

Gen A dài 2346A^{circ} và có hiệu giữa G với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen.Mạch gốc của gen có 200G, 100 A. Trong quá trình sao mã của gen , môi trường cung cấp 2070 ribonu tự do.
a/ Tính số chu kì xoắn và số liên kết hidro của gen
b/ Số ribonucleotit mỗi loại môi trường cung cấp, số liên kết hydro bị phá vỡ trong quá trình sao mã

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp chiều tăng dần tính kim loại

1/ Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của Mg, Ca, Al, Si cho biết các nguyên tố trên có số hiệu lần lượt là: 12, 20, 13, 14.

2/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 18. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

3/ A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A, B là 32. Viết cấu hình của A, B và xác định vị trí của chúng trong BTH?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của con lắc

Thực hiện các tính toán tìm các yêu cầu sau:
a, Một con lắc đơn có chiều dài l =1,2 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s2. Tìm chu kỳ của con lắc? Nếu ta đưa nó lên cao 10km thì chu kì của nó tăng hay giảm và giá trị đó là bao nhiêu?
b, Cho hai đầu dây cố định dao động thì trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát trên dây có 4 bụng sóng hỏi vận tốc sóng có giá trị là bao nhiêu khi chiều dài của dây l =1,2m và tần số sóng
f = 20Hz?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình hoạt động của tim

Một chu kì tim gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ, co tâm thất và pha dãn chung. Thời gian trung bình của một chu kì tim ở người bình thường là 0,8 giây. Một người phụ nữ có nhịp tim đo được là 84 nhịp/ phút. Khối lượng máu trong tim của cô ấy là 132,252 ml vào cuối tâm trương và 77,433 ml vào cuối tâm thu.
a. Xác định thời gian mỗi pha của một chu kì tim của người phụ nữ trên.
b. Tính lượng máu bơm/phút của người phụ nữ đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu kì xoắn của ADN

Ở sinh vật nhân thực, mỗi chu kì xoắn của AND chứa
A. 10 cặp nucleotit B. 8 cặp nucleotit
C. 12 cặp nucleotit D. 9 cặp nucleotit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian mỗi chu kì co dãn của tim

Thời gian mỗi chu kì co dãn của tim thường kéo dài:
a. 0,8 giây b. 0,3 giây
c. 0,1 giây d. 0,4 giây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chu kì tế bào

Chu kì tế bào là :
A. khoảng thời gian giữa nguyên phân và giảm phân
B. khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào
C. không gian giữa 2 lần nguyên phân
D. không gian giữa 2 lần phân bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn của chu kì tế bào

Mô tả các giai đoạn của chu kì tế bào. Cho biết những điểm khác nhau về chu kì tế bào giữa nhân thực và nhân sơ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tốc độ chuyển động của electron

Một electron chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 30 cm dưới tác dụng của một từ trường đều có B = 9.10-4 T. Hãy xác định:
a/ Lực lorenxơ tác dụng lên electron.
b/ Tốc độ chuyển động của electron.
c/ Chu kỳ chuyển động của electron

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tố ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA:

Hãy nêu một số tính chất cơ bản của nguyên tố M ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA:
- Tính kim loại hay tính phi kim.
- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.
- Công thức hóa học của oxit cao nhất, là oxit bazơ hay oxit axit ?
- Hóa trị trong hợp chất với hidro (nếu có)
- Công thức hóa học của hợp chất với hidro.
- Công thức hóa học của hidroxit tương ứng, là axit hay bazơ ?.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu kì hoạt động của tim

Chu kì hoạt động của tim gồm các pha?
A. Pha nhĩ co, pha thất co. B. Pha nhĩ co, thất co, pha dãn chung.
C. Pha thất co, pha dãn chung. D.Cả A và C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu kì hoạt động của tim

Chu kì hoạt động của tim gồm các pha? A. Pha nhĩ co, pha thất co. B. Pha nhĩ co, thất co, pha dãn chung. C. Pha thất co, pha dãn chung. D.Cả A và C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số lượng từng loại nucleotit

Cho 1 gen có chiều dài 4800Ao, biết số nuclêotit loại G trong gen là bằng 720 nuclêotit. Xác định:
A. Số lượng từng loại nuclêotit trong gen?
B. Khối lượng phân tử, chu kì xoắn, số liên kết hidro trong gen?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ trung gian trong chu kỳ tế bào

Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là :
a. G2,G2,S c. S,G2,G1
b. S,G1,G2 d. G1,S,G2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia của kì trung gian

Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha c. 3 pha
b. 2 pha d. 4 pha

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một chu kỳ tế bào

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian của một chu kỳ tế bào

Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
a. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
b. Thời gian kì trung gian
c. Thời gian của quá trình nguyên phân
d. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình tự tế bào nguyên phân liên tiếp

Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :
a. Quá trình phân bào c. Phát triển tế bào
b. Chu kỳ tế bào d. Phân chia tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với :
A. chiều dài con lắc B. gia tốc trọng trường
C. căn bậc hai chiều dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì bán rã của hạt nhân

Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã là:
A. 20 ngày B. 5 ngày C. 24 ngày D. 15 ngày< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay