chu kỳ

2 kết quả phù hợp trong mục chu kỳ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

Cho các nguyên tố: F (Z=9), P (Z=15), S (Z=16), Cl (Z=17).
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố và cho biết vị trí (số thứ tự, chu kỳ, phân nhóm) của chúng trong BHTTH?
b. Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính phi kim tăng dần và độ âm điện giảm dần?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau:

A. Hàm số y=sinx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ 2pi.

B. Hàm số y=cosx là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kỳ .

C. Hàm số y=tanx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ .

D. Hàm số y=cotx là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay