chủ nghĩa đế quốc

2 kết quả phù hợp trong mục chủ nghĩa đế quốc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cuộc cách mạng tư sản triệt để

1. Cách mạng tư sản là gì ? Thế nào là cuộc cách mạng tư sản triệt để ?
2. Vì sao có sự thay đổi trật tự giữa bốn nước đế quốc Anh, Pháp, Đức và Mỹ trước và sau năm 1870 ? Cho biết đặc điểm chủ nghĩa đế quốc của bốn nước trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh

Cho biết đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh
A, Chủ nghĩa đế quốc thực dân
B, Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến
C, Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
D, Chủ nghĩa đế quốc các tỷ phú< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay