chủ nô

1 kết quả phù hợp trong mục chủ nô
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giai cấp Chủ nô và nô lệ

Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của.
A/ Xã hội chiếm hữu nô lệ. C/ Xã hội tư bản chủ nghĩa.
B/ Xã hội nguyên thuỷ. D/ Xã hội phong kiến.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay