chu vi

10 kết quả phù hợp trong mục chu vi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác

Câu I : Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A( ) , B() , C()
1. Chứng minh ba điểm A, B , C không thẳng hàng.
2. tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.
3. Tính chu vi của tam giác ABC.

Câu II : Cho tam giác đều OMN có cạnh bằng 1. Điểm O trùng với gốc toạ độ , MN song song với trục Ox , M là điểm có toạ độ dương. Tính toạ độ hai đỉnh M , N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 9 hay

Cho đường tròn tâm O, bán kính R, hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. E là điểm bất kì trên cung AD. Nối EC cắt OA tại M, nối EB cắt OD tại N.
1. Chứng minh rằng tích
Resized Image
là một hằng số. Suy ra giá trị nhỏ nhất của tổng
Resized Image
, khi đó cho biết vị trí của điểm E ?
2. Gọi GH là dây cung cố định của đường tròn tâm O bán kính R đã cho và GH không phải là đường kính. K là điểm chuyển động trên cung lớn GH. Xác định vị trí của K để chu vi của tam giác GHK lớn nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ oxy , cho A(4 ;-1) , B(-2 ;- 4) và C( -2;2)
a) Tính chu vi tam giác ABC
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác và toạ độ điểm I sao cho
Resized Image
c) Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi của tam giác

Một vật chuyển động trên các cạnh của tam giác đều. Trên cạnh thứ nhất vật chuyển động với vận tốc 5m/s.Trên cạnh thứ hai,vật chuyển đ6ọng với vận tốc 4m/s.Trên cạnh thứ ba, vật chuyển động với vận tốc 3m/s.Biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên cạnh thứ nhật và cạnh thư hai nhiều hơn thời gian chuyển động trên cạnh thứ ba là 7 giây.Tính chu vi tam giác đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi và diện tích tam giác

cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính BC, góc B, góc C?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD?
c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Văn hoá của Ấn Độ

Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên các lĩnh vực nào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của tiếng nói và chữ viết

Tiếng nói chữ viết có vai trò gì trong cuộc sống con người

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi của tam giác

Cho tam giỏc ABC vuụng tại A (AB > AC), M là trung điểm của AB, P là điểm nằm trong ABC sao cho MP AB. Trên tia đối của tia MP lấy điểm Q sao cho MP = MQ. 4/ Chứng minh : Tứ giỏc APBQ là hỡnh thoi. 5/ Qua C vẽ đường thẳng song song với BP cắt tia QP tại E. Chứng minh tứ giỏc ACEQ là hỡnh bỡnh hành 6/ Gọi N là giao điểm của PE và BC. a/ Chứng minh AC = 2MN b/ Cho MN = 3cm, AN = 5cm. Tớnh chu vi của ABC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chữ viết riêng của người Ấn Độ

Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất

1. Giải bất phương trình :

2. Tính:

3. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 64cm^{2}, hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay