Bài tập về chức năng của xương

1 kết quả phù hợp trong mục chức năng của xương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì so với chức năng của xương ? giải thích vì sao xương động vật được hầm thì bở ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay