chùm sáng

6 kết quả phù hợp trong mục chùm sáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chùm sáng đơn sắc

Một chùm ánh sáng có màu xác định
A.là một chùm sáng đơn sắc B.có thể gồm nhiều thành phần đơn sắc khác nhau
C. có đủ bảy màu của cầu vồng. D.có bước sóng xác định

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dòng quang điện bão hòa

Cường độ của dòng quang điện bão hoà:
A. Không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
B. Tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.
C. Phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích.
D. Tỷ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về lăng kính

Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục và tím từ phía đáy tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. Điều chỉnh góc tới của chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu. Khi đó
A:chỉ có thêm tia màu lục có góc lệch cực tiểu.
B: tia màu đỏ cũng có góc lệch cực tiểu.
C:ba tia còn lại ló ra khỏi lăng kính không có tia nào có góc lệch cực tiểu.
D: ba tia đỏ, vàng và lục không ló ra khỏi lăng kính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về ánh sáng

Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ
C. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện?
A. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
B. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catốt.
C. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catôt.
D. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tính chất của ánh sáng

Chiếu chùm sáng trắng vào mặt trước 2 tấm kính lọc sắc màu đỏ và màu vàng ghép sát nhau người ta nhìn thấy gì sau 2 tấm kính đó
A. Màu đen B. Màu da cam C. Màu tổng hợp D. Màu đỏ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay