chủng tộc

3 kết quả phù hợp trong mục chủng tộc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủng tộc dân cư của Bắc Phi

Đặc điểm nổi bật cuả vùng Bắc Phi so với toàn châu lục là phần lớn ở đây dâncư thuộc chủng tộc:
a.Ơ rôpê ô ít b.Nê grô ít
c.Môn gô lô ít d.Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần chủng tộc của châu Mỹ

Do lịch sử nhập cư lâu dài , Châu mĩ có những thành phần chủng tộc nào?
a. Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít, Nê-grô-ít .
b. Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít.
c. Môn-gô-lô-ít, Nê-grô-ít
d. Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít, Nê-grô-ít và người lai.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến gen lặn di truyền liên kết giới tính

Bệnh nào dưới đây của người là bệnh do đột biến gen lặn di truyền liên kết với giới tính
A. Bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm B. Hội chứng Tớcnơ
C. Hội chứng Claiphentơ D. Bệnh máu khó đông< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay