chuỗi phản ứng

14 kết quả phù hợp trong mục chuỗi phản ứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

hoàn thành chuỗi phản ứng cho các chuyển đổi sau:
a.

Resized Image
b.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Câu 1: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
Resized Image
Câu 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng:
Resized Image
Câu 2: Viết phương trình:
a. Chứng minh SO_{2} vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. b. O_{3} oxi hóa KI; Ag.
c. H_{2}SO_{4}đặc oxi hóa S, Fe(OH)2 (sản phẩm khử là SO2) d. H_{2}S có tính axit và tính khử.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hòan thành chuỗi phản ứng sau

hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:


Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện chuỗi phản ứng

Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện( nếu có)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng 1

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiên chuổi phản ứng

Thựchiênchuổiphảnứngsau:
BaCO3 -> BaCl2 ->HCl ->NaCl ->AgCl -> ZnCl2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tập tính của động vật

Tập tính của động vật là
A. Những hoạt động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có
B. Sự phản ứng lại các kích thích của môi trường
C. Sự tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường
D. Chuỗi phản ứng trả lời các kích thích từ môi trường giúp chúng thích nghi với môi trường sống và tồn tại< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay