Bài tập về chuyển động rơi tự do

4 kết quả phù hợp trong mục chuyển động rơi tự do
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do

Nêu đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do. Gia tốc rơi tự do có những đặc điểm gì? Nêu các định nghĩa sau: Tóc độ góc, chu kỳ , tần số, gia tốc hướng tâm.
Áp dụng: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Lấy g = 10m/s2
a.Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?
b.Tính quãng đường vật rơi đuợc trong 2s đầu tiên và trong 2s cuối cùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

a. Nêu các đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?
b. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Chọn g=10m/s2. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất và vận tốc lúc vật vừa chạm đất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động rơi tự do

Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
A. Một viên đá nhỏ được thả từ trên cao xuống đất.
B. Các hật mưa nhỏ rơi gần tới mặt đất.
C. Một chiếc lá rụng đản rơi từ trên cây xuống đất.
D. Một viên bi bằng chì đang rơi trong ống thủy tinh đặt thẳn đứng và đã được hút chân không.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay