chuyển động

41 kết quả phù hợp trong mục chuyển động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình chuyển động trái đất quay

Nêu quá trình chuyển động trái đất quay quanh trục? Vì sao sự chuyển động quanh trục của trái đất lại sinh ra hiện tượng ngày đêm khắp nơi trên trái đất?(

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều

Nêu định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều – Nêu đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều.
Áp dụng.
a) Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì giảm tốc, sau 10s đạt vận tốc 5m/s. Tính gia tốc của đoàn tàu và quãng đường tàu chuyển động trong thời gian trên?
b) Sau đó tàu tiếp tục chuyển động thẳng đều trong 20s tiếp theo.
Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường tàu chuyển động.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do

Nêu đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do. Gia tốc rơi tự do có những đặc điểm gì? Nêu các định nghĩa sau: Tóc độ góc, chu kỳ , tần số, gia tốc hướng tâm.
Áp dụng: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Lấy g = 10m/s2
a.Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?
b.Tính quãng đường vật rơi đuợc trong 2s đầu tiên và trong 2s cuối cùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động cơ học

Chuyển động nào sau đây không phải không phải là chuyển động cơ học?

A. Sự rơi của chiếc lá. B. Sự di chuyển của đám mây trên trời
C. Sự thay đổi đường đi của tia sáng. D. Sự dao động của quả lắc đồng hồ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường vật chuyển động

Một vật chuyển động có đồ thị vật tốc theo thời gian như hình vẽ.
với v(m/s) ; t(s).
a. Tìm a và cho biết tính chất chuyển động của vật ?
b. Tính quãng đường vật chuyển động trong một giây cuối ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình vận tốc

Một viên bi chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 và với vận tốc ban đầu bằng không.
a. Tính quãng đường đi được của viên bi trong thời gian 3s
b. Viết phương trình vận tốc
c. Tính quãng đường của viên bi trong giây thứ 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động lượng của vật chuyển động cùng hướng

Hệ vật gồm vật 1 có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 1,5 m / s , vật 2 có khối lượng 4kg chuyển động với vận tốc 1m / s .Tìm động lượng của hệ 2 vật trong các trường hợp
a) Hai vật chuyển động cùng hướng
b) Hai vật chuyển động ngược hướng
c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động tròn đều

Câu 1:
a. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì ?
b. Một ô tô chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn có bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Tìm tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của ô tô ?
Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cùng chiều với dòng nước, vận tốc của thuyền so với nước là 18km/h. Vận tốc chảy của dòng nước so với bờ là 1,5 m/s. Xác định vận tốc của thuyền đối với bờ sông ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

a. Nêu các đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?
b. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Chọn g=10m/s2. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất và vận tốc lúc vật vừa chạm đất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị vận tốc của vật

Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều, quãng đường vật đi được trong 1 s đầu tiên dài hơn quãng đường vật đi được trong 1 s cuối cùng là 5 m. Biết rằng quãng đường vật đi được ở giữa hai khoảng thời gian kể trên là 12 m.
a. Tìm thời gian vật đã chuyển động.
b. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chuyển động của vật

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ điểm A, với độ lớn gia tốc bằng 2 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động; trục tọa độ Ox trùng với quĩ đạo chuyển động, gốc O trùng với A, chiều dương là chiều chuyển động.
a. Viết phương trình chuyển động của vật. Tìm tọa độ của vật tại thời điểm t = 1 phút.
b. Viết phương trình vận tốc của vật. Tìm vận tốc của vật tại thời điểm t = 1 s.
c. Tìm thời gian vật đi được quãng đường 100 m kể từ gốc thời gian.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chuyển động

Cùng 1 lúc ở 2 địa điểm cách nhau 300m có 2 ô tô đi ngược chiều. Xe đi từ A đến B có vận tốc ban đầu là 20m/s chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2
còn xe đi từ B đến A có vận tốc ban đầu 10m/s và chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 . Lấy gốc tọa độ 0 trùng với A ,chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc 2 xe xuất phát qua A và B
1)Lập phương trình chuyển động của 2 xe
2)Khoảng cách giữa 2 xe sau 5s
3)Vị trí và quãng đường mỗi xe đi được đến khi gặp nhau
4)Tìm vận tốc của xe từ B đối với xe từ A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính gia tốc chuyển động chậm dần

Một chiếc xe chuyển động đều với vận tốc 72 km/h thì tắt máy, chuyển động chậm dần đều. Sau 5s kể từ khi tắt máy xe có vận tốc 18 km/h. Tính:
a. Gia tốc chuyển động chậm dần.
b. Thời gian từ khi tắt máy đến khi xe dừng lại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực khi vật chuyển động đều

Một vật khối lượng 50kg nằm trên mặt phẳng nghiêng dài 5m, cao3m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là mu =0,2. Cho g =10m/s2. Phải tác dụng vào vật một lực F song song với mặt phẳng nghiêng có độ lớn là bao nhiêu để nó:
a. Vừa đủ vật đứng yên.
b. Chuyển động đều lên trên
c. Chuyển động đều xuống dưới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thời gian chuyển động của vật

Một vật đang chuyển động với vận tốc v_{0} thì bắt đầu lên một dốc con dài 50m, cao 30m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là mu=0,25. Cho g=10m/s2.
a. Tìm gia tốc của vật khi lên dốc và vận tốc v_{0} của vật để vật dừng lại ngay đỉnh dốc.
b. Ngay sau đó vật trượt xuống, tính vận tốc của nó khi xuống đến chân dốc.
c. Tìm thời gian chuyển động kể từ khi bắt đầu lên dốc cho đến khi xuống đến chân dốc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm

Một chất điểm khối lượng m=500 g chuyển động dọc theo trục Ox dưới tác dụng không đổi F cùng phương với quỹ đạo chuyển động. Biết phương trình chuyển động của vật có dạng x=10 + 5t - 2t² với x tinh bằng m, t tính bằng s
a) Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm, gia tốc của chât điểm,quãng đường mà chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đén khi vận tốc bằng 0
b) Xác định quãng đường mà vật đi dươc trong giây thứ 2
c) Xác định chiều và độ lớn của lực F, công của lực F thực hiện được sau khoảng thời gian t=4 ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động biến đổi nhiệt lượng sang công

Chuyển động nào dưới đây không cần đến sự biến đổi nhiệt lượng sang công?
A. Chuyển động quay của đèn kéo quân.
B. Sự bật lên của nắp ấm nước khi nước trong ấm đang sôi.
C. Bè trôi theo dòng sông.
D. Sự bay lên của khí cầu hở nhờ đốt nóng khí bên trong khí cầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực cản của mặt đường.

Một ô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động đều trên đường nằm ngang với vận tốc 36km/h. Công suất của động cơ ô tô là 5kW.
a. Tính lực cản của mặt đường.
b. Sau đó ô tô tăng tốc, sau khi đi được quãng đường s = 125m vận tốc ô tô đạt được 54km/h. Tính công suất trung bình trên quãng đường này.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm

Một chất điểm khối lượng m=500 g chuyển động dọc theo trục Ox dưới tác dụng không đổi F cùng phương với quỹ đạo chuyển động. Biết phương trình chuyển động của vật có dạng x=10 + 5t - 2t² với x tinh bằng m, t tính bằng s
a) Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm, gia tốc của chât điểm,quãng đường mà chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đén khi vận tốc bằng 0
b) Xác định quãng đường mà vật đi dươc trong giây thứ 2
c) Xác định chiều và độ lớn của lực F, công của lực F thực hiện được sau khoảng thời gian t=4 ?< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay