chuyển hóa cơ năng

1 kết quả phù hợp trong mục chuyển hóa cơ năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng

Câu 1. (2,0 điểm): Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng. Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng?
Câu 2. (1,5 điểm): Đối lưu là gì? Trong chân không có xảy ra đối lưu không? Tại sao?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay