cơ năng

15 kết quả phù hợp trong mục cơ năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?

Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?
Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng

Câu 1. (2,0 điểm): Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng. Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng?
Câu 2. (1,5 điểm): Đối lưu là gì? Trong chân không có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các dạng tồn tại của cơ năng

Câu 1: (2đ)
Khi nào vật có cơ năng ? Cơ năng tồn tại ở những dạng nào ?
Câu 2: (2đ)
Các chất được cấu tạo như thế nào ? Chuyển động của nguyên tử có liên quan như thế nào tới nhiệt độ ?
Câu 3: (3đ)
Giải thích tại sao sau khi mở lọ nước hoa thì sau vài phút cả lớp đều thấy mùi ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định cơ năng của vật

Một vật khối lượng thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m/s2.
a.Xác định cơ năng của vật và vận tốc của vật khi nó chạm đất.
b.Xác đinh vận tốc của vật tại vị trí thế năng bằng 3 lần động năng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cơ năng ban đầu của vật

Tại mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 400g với vận tốc 72 km/h. Lấy Resized Image

. Bỏ qua lực cản của không khí. Xác định:
a. Cơ năng ban đầu của vật?
b. Độ cao cực đại của vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm nội năng của vật

Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cơ năng của vật

Một vật có khối lượng 200 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m. Người ta đưa vật lên vị trí A sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60o rồi buông nhẹ. Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất của vật, lấy g=10 m/s2.
a) Tính cơ năng của vật.
b) Tính vận tốc của vật khi nó đi qua vị trí mà dây làm với thẳng đứng góc 45^{circ}.
c) Xác định vị trí của dây treo để tại đó động năng của vật bằng 2 lần thế năng của vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh cơ năng của hai vật

Khi so sánh cơ năng của hai vật có những phát biểu sau đây, hãy chọn phát biểu sai.
A. Hai vật cùng khối lượng, vật nào có vận tốc lớn hơn thì vật đó có động năng lớn hơn.
B. Hai vật cùng khối lượng, vật nào có độ cao lớn hơn so với mặt đất thì vật đó có thế năng lớn hơn.
C. Hai vật cùng vận tốc, vật nào có khối lượng lớn hơn thì vật đó có động năng lớn hơn.
D. Hai vật cùng độ cao, vật nào có khối lượng lớn hơn thì vật đó có thế năng đàn hồi lớn hơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn cơ năng

a. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng?
b. Lấy ví về sự chuyển hoá thế năng thành động năng trong thực tế?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai dạng của cơ năng

. Hai dạng của cơ năng là :
a. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi
b. Thế năng và động năng
c. Động năng và thế năng hấp dẫn
d. Động năng và thế năng đàn hồi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dạng chuyển hóa của năng lượng

Khi nạp điện cho acquy, điện năng chủ yếu chuyển hóa thành dạng năng lượng nào sau đây?
A. Quang năng. B. Hóa năng. C. Nhiệt năng. D. Cơ năng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động năng của vật

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:
A.W_{d}=frac{W}{2}cos omega t B.W_{d}=frac{W}{4}sinomega t C. W_{d}=Wsin^{2} omega t D. W_{d}=Wcos^{2} omega t

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ năng trong dao động điều hòa

Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t) (x:cm,t:s). Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là
A. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J. D. E = 0,32mJ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo dao động trong một môi trường có lực cản nhỏ với chu kỳ T, biên độ A, vận tốc cực đại v_{max} và cơ năng E. Có mấy đại lượng trong các đại lượng đó giảm theo thời gian?

A: 2. B: 1. C: 3. D: 4.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay