cơ quan sinh dưỡng

3 kết quả phù hợp trong mục cơ quan sinh dưỡng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Em hãy kể tên các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh dưỡng của thực vật gồm

Cơ quan sinh dưỡng của thực vật gồm:
a. Rễ, thân, hoa b. Thân, rễ, quả
c. Rễ, thân, lá d. Thân, hoa, quả, hạt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay