cơ thế lai

2 kết quả phù hợp trong mục cơ thế lai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm ưu thế lai

a/ Ưu thế lai là gỡ?
b/ Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên?
c/ Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhõn giống?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích cơ thể lai của Menden

a. Nội dung của phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden?
b. Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tích. Cho ví dụ minh hoạ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay