cọc thủy tinh

2 kết quả phù hợp trong mục cọc thủy tinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bộ phận đèn bị đốt nóng

Khi có dòng điện chạy qua, bộ phận của đèn bị đốt nóng mạnh nhất là:
A. dây tóc B. bóng đèn C. dây trục D. cọc thuỷ tinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

rót nước nóng vào cốc thủy tinh

Cốc thủy tinh như thế nào khi rót nước nóng vào?
A. Thành dày, đáy dày B. Thành mỏng, đáy mỏng
C. Thành mỏng, đáy dày D. Thành dày, đáy mỏng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay