con lắc

63 kết quả phù hợp trong mục con lắc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính cơ năng

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x=AcosOmega t. Sau đây là đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian. Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thỡ tần số gúc dao động con lắc sẽ là:

A pi(rad/s) B. 2pi(rad/s)
C. frac{pi}{2} (rad/s) D. 4pi(rad/s)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với con lắc lò xo

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 20 N / m và vật nặng khối lượng 500 g .Kéo vật theo phương ngang cách vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ .
a) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên
b) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí mà tại đó động năng bằng 2 lần thế năng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của con lắc

Thực hiện các tính toán tìm các yêu cầu sau:
a, Một con lắc đơn có chiều dài l =1,2 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s2. Tìm chu kỳ của con lắc? Nếu ta đưa nó lên cao 10km thì chu kì của nó tăng hay giảm và giá trị đó là bao nhiêu?
b, Cho hai đầu dây cố định dao động thì trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát trên dây có 4 bụng sóng hỏi vận tốc sóng có giá trị là bao nhiêu khi chiều dài của dây l =1,2m và tần số sóng
f = 20Hz?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định dộ biến dạng của lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đàu trên cố định, đầu dưới gắn vs vật khối lượng m = 400g, K = 50N/m ,g = 10m/s bỏ qua lực cản
a) Xác định dộ biến dạng của lò xo khi vật ở vi trí cân bằng
b) Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 4 cm rồi thả không vận tốc đầu, xác định vận tôc của vật ở vị trí cân bằng, độ biến dạng của lò xo tại vị trí cao nhất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc tại vị trí cân bằng

Cho con lắc lò xo thẳng đứng, kéo lò xo xuống cách vị trí cân bằng một đoạn là a rồi thả nhẹ. Tính vận tốc tại vị trí cân bằng . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng.trong 4 phần dưới đây cách nào đúng , vì sao?

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý con lắc lò xo lớp 12

Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn Resized Image thì phương trình dao động của quả cầu là

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu kỳ dao động của con lắc đơn

Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tần số dao động của con lắc

Một con lắc thực hiện được 20 dao động trong thời gian 10 giây.Tần số dao động của con lắc là :
A 2Hz
B 2s
C 0,5Hz
D 0,5s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với :
A. chiều dài con lắc B. gia tốc trọng trường
C. căn bậc hai chiều dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động năng của vật

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:
A.W_{d}=frac{W}{2}cos omega t B.W_{d}=frac{W}{4}sinomega t C. W_{d}=Wsin^{2} omega t D. W_{d}=Wcos^{2} omega t

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số của con lắc lò xo

Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính gia tốc trọng trường

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.
C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực đàn hồi của lò xo

Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc omega=20rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g=10m/s2, khi qua vị trí x = 2 cm vật có vận tốc v=40sqrt{3}cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn:
A.F_{min}=0,2N B.F_{min}=0,4N C. F_{min}=0,1N D. F_{min}=0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thế năng của con lắc đơn

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc alpha _{o}. Thế năng của con lắc bằng động năng của nó tại vị trí có:
A. alpha =pm frac{1}{2sqrt{2}}alpha _{o} B. alpha =pm frac{1}{2}}alpha _{o} C. alpha =pm frac{1}{4}}alpha _{o} D. alpha =pm frac{alpha _{o}}{sqrt{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng
A. 200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động

Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần thì
A. tần số dao động của con lắc không thay đổi. B. năng lượng dao động của con lắc không đổi.
C. chu kì dao động bé của con lắc tăng 2 lần. D. biên độ dao động tăng hai lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k=pi^{2} N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là
A. 0,02 s. B. 0,04 s. C. 0,03 s. D. 0,01 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực đàn hồi cực đại của lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng
A. 1,98 N. B. 2 N. C. 1,5 N. D. 2,98 N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ lớn vận tốc

Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kì T1 = T2/2. Kéo lệch các vật nặng tới vị trí cách các vị trí cân bằng của chúng một đoạn A như nhau và đồng thời thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu. Khi khoảng cách từ vật nặng của các con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0 < b < A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là:
A.frac{v_{1}}{v_{2}}=frac{1}{2} B.frac{v_{1}}{v_{2}}=frac{sqrt{2}}{2} C. frac{v_{1}}{v_{2}}=sqrt{2} D.frac{v_{1}}{v_{2}}=2< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay