con lắc lò xo

31 kết quả phù hợp trong mục con lắc lò xo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính cơ năng

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x=AcosOmega t. Sau đây là đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian. Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thỡ tần số gúc dao động con lắc sẽ là:

A pi(rad/s) B. 2pi(rad/s)
C. frac{pi}{2} (rad/s) D. 4pi(rad/s)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với con lắc lò xo

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 20 N / m và vật nặng khối lượng 500 g .Kéo vật theo phương ngang cách vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ .
a) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên
b) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí mà tại đó động năng bằng 2 lần thế năng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định dộ biến dạng của lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đàu trên cố định, đầu dưới gắn vs vật khối lượng m = 400g, K = 50N/m ,g = 10m/s bỏ qua lực cản
a) Xác định dộ biến dạng của lò xo khi vật ở vi trí cân bằng
b) Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 4 cm rồi thả không vận tốc đầu, xác định vận tôc của vật ở vị trí cân bằng, độ biến dạng của lò xo tại vị trí cao nhất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc tại vị trí cân bằng

Cho con lắc lò xo thẳng đứng, kéo lò xo xuống cách vị trí cân bằng một đoạn là a rồi thả nhẹ. Tính vận tốc tại vị trí cân bằng . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng.trong 4 phần dưới đây cách nào đúng , vì sao?

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý con lắc lò xo lớp 12

Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn Resized Image thì phương trình dao động của quả cầu là

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động năng của vật

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos omega t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:
A.W_{d}=frac{W}{2}cos omega t B.W_{d}=frac{W}{4}sinomega t C. W_{d}=Wsin^{2} omega t D. W_{d}=Wcos^{2} omega t

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số của con lắc lò xo

Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực đàn hồi của lò xo

Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc omega=20rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g=10m/s2, khi qua vị trí x = 2 cm vật có vận tốc v=40sqrt{3}cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn:
A.F_{min}=0,2N B.F_{min}=0,4N C. F_{min}=0,1N D. F_{min}=0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng
A. 200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k=pi^{2} N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là
A. 0,02 s. B. 0,04 s. C. 0,03 s. D. 0,01 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực đàn hồi cực đại của lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng
A. 1,98 N. B. 2 N. C. 1,5 N. D. 2,98 N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính độ lớn vận tốc

Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kì T1 = T2/2. Kéo lệch các vật nặng tới vị trí cách các vị trí cân bằng của chúng một đoạn A như nhau và đồng thời thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu. Khi khoảng cách từ vật nặng của các con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0 < b < A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là:
A.frac{v_{1}}{v_{2}}=frac{1}{2} B.frac{v_{1}}{v_{2}}=frac{sqrt{2}}{2} C. frac{v_{1}}{v_{2}}=sqrt{2} D.frac{v_{1}}{v_{2}}=2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tỉ số biên độ dao động

Một con lắc lò xo gồm vật M và lò xo có độ cứng k đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A1. Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc V_{o} bằng vận tốc cực đại của vật M , đến va chạm với M. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 . Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau va chạm là :
A.frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{sqrt{2}}{2} B. frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{sqrt{3}}{2} C. frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{{2}}{3} D. frac{A_{1}}{A_{2}}=frac{{1}}{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập con lắc lò xo

Một con lắc lò xo ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng. Cho g = 9,8 m/s2. Trị số đúng của tốc độ tại vị trí cân bằng là ( lấy tới ba chữ số có nghĩa)
A: 0,626 m/s. B: 6,26 cm/s. C: 6,26 m/s. D: 0,633 m/s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo dao động trong một môi trường có lực cản nhỏ với chu kỳ T, biên độ A, vận tốc cực đại v_{max} và cơ năng E. Có mấy đại lượng trong các đại lượng đó giảm theo thời gian?

A: 2. B: 1. C: 3. D: 4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động năng của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Tại vị trí có li độ x = 6cm, tỷ số giữa động năng và thế năng của con lắc là:

A: 8 B: 6 C: 3 D: 0,125

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về con lắc lò xo

Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x=4cosleft ( 10sqrt{5}t 
ight )cm. Lấy g = 10 m/s^{2}. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là:
A: F_{max}=3N; F_{min}=0N B:F_{max}=3N; F_{min}=1N C: F_{max}=4N; F_{min}=2N D: F_{max}=4N; F_{min}=1N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động của vật

Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10cm. Trong quá trình dao động tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là frac{13}{3} , lấy g=pi^{2}m/s. Chu kì dao động của vật là
A: 1 s B: 0,8 s C: 0,5 s D: Đáp án khác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc cực đại

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo giãn đoạn 2,5 cm. Cho con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Trong quá trình con lắc dao động, chiều dài của lò xo thay đổi trong khoảng từ 25 cm đến 30 cm. Lấy g = 10 m./s^{2}. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
A:100 cm/s B:50 cm/s C:5 cm/s D: 10 cm/s< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay