công nghệ 7

14 kết quả phù hợp trong mục công nghệ 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi

Kể tên các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp chế biến thuỷ sản

Phương pháp chế biến thuỷ sản
a. Phương pháp thủ công, muối chua
b. Phương pháp công nghiệp, đóng hộp
c. Phương pháp thủ công, Phương pháp công nghiệp
d. Phương pháp muối chua, nước mắm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian cho tôm cá ăn

Thời gian cho tôm cá ăn:
a. 9
ightarrow10h
b. 7
ightarrow 8h
c. 5
ightarrow 6h
d. 11
ightarrow12h

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại thức ăn của tôm

Thức ăn của tôm cá có 2 loại:
a. Thức ăn tinh
b. Thức ăn thô
c. Thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo
d. a và b đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của nước nuôi thuỷ sản:

Tính chất của nước nuôi thuỷ sản:
a. Lí học, hoá học, sinh học
b. Lí học, cơ học, sinh học
c. Hoá học, sinh học, thuỷ lợi
d. Lí học, hoá học, cơ học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nuôi thuỷ sản

Vai trò của nuôi thuỷ sản là:
a. Cung cấp thực phẩm
b. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
c. Làm sạch môi trường nước
d. Cả a, b, c đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại vacxin

Có 2 loại vacxin
a. Vacxin thương hàn, vacxin cúm
b. Vacxin tả, vacxin cúm
c. Vacxin nhược độc, vacxin chết
d. Vacxin H5N1, vacxin tụ huyết

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách tiêm chích văcxin cho vật nuôi

Cách tiêm chích văcxin cho vật nuôi
a. Tay trái cầm bơm kim cắm nghiêng 30o
b. Tay phải cầm bơm kim cắm nghiêng 30o
c. Tay phải cầm bơm kim cắm nghiêng 45o
d. Tay trái cầm bơm kim cắm nghiêng 45o

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi

Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi do:
a. Yêú tố di truyền, yếu tố lí học
b. Yêú tố di truyền, yếu tố sinh học
c. Yêú tố bên trong, yếu tố bên ngoài
d. Yêú tố di truyền, yếu tố hoá học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về vacxin

Vacxin là:
a. Chế phẩm sinh học phòng bệnh cho vật nuôi
b. Chế phẩm sinh học trị bệnh cho vật nuôi
c. Chế phẩm sinh học phòng, trị bệnh cho vật nuôi
d. Cả a, b, c đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Protein có trong thức ăn

Thức ăn giàu prôtêin có hàm lượng:
a. Prôtêin < 14%
b. Prôtêin > 14%
c. Prôtêin = 12%
d. Prôtêin < 12%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chủ yếu của phân hữư cơ

đặc điểm chủ yếu của phân hữư cơ là :
a. Ít chất dinh dưỡng, khó hào tan b. Nhiều chất dinh dưỡng, dễ hoà tan
c. Ít chất dinh dưỡng, dễ hào tan d. Nhiều chất dinh dưỡng, khó hoà tan

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của đất đối với cây trồng

Đất có vai trò đối với đời sống cây trồng là :
a. Cung cấp nước, giữ cho cây đứng vững b. Cung cấp khí ôxi
c. Cung cấp chất dinh dưỡng d. Tất cả đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp tăng vụ trên đất trồng

Biện pháp tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng nhằm mục đích gì ?
a. Giải quyết công lao động dự thừa b. Thay đổi môi trường sống của sâu bệnh
c. Tăng nông sản, thực phẩm trong năm d. Tất cả đều đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay