công nghiệp hóa

3 kết quả phù hợp trong mục công nghiệp hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành công nghiệp

Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.(2,0 điểm)

Câu 2: Vì sao nước ta chọn ngành CNSX hàng tiêu dùng để tiến hành công nghiệp hóa? (2,5 điểm)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phân bố công nghiệp Hoa Kỳ

a) Nêu xu hướng thay đổi phân bố công nghiệp Hoa Kỳ?
b) Giải thích nguyên nhân sự thay đổi phân bố công nghiệp ở Hoa Kỳ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay