công sai

9 kết quả phù hợp trong mục công sai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Câu1(2đ): Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có

Resized Image
Câu2(3đ): Cho hàm số
Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Câu3(3đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Resized Image
và SA vuông góc với đáy.
a)Chứng minh BD vuông góc với (SAC).
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Câu1(2đ): Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

Câu2(3đ): Cho hàm số

Resized Image
a) Tính f’(x)
b) Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm
c) Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hoành độ x = 2

Câu3(3đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Resized Image và SA vuông góc với đáy.
a)Chứng minh BD vuông góc với (SAC).
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên và công sai

Tìm số hạng đầu tiên và công sai của các cấp số cộng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai

Cho một cấp số cộng left ( u_{n} 
ight ) có: u1 = 1 và u2 = 5
a) Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho
b) Tìm u2, u3, u4.
c) Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công sai của cấp số cộng

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công sai của cấp số cộng

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng đầu và công sai

Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công sai và công bội

Câu 1: cho (un) là một cấp số cộng vô hạn với u1=3, u9=-37; (vn) là một cấp số nhân vô hạn với v1=2, v6=486. Tìm công sai d của csc (un), công bội của csn (vn) và tính v10 + (u1+u2+...+u15).
Câu 2: tính
A=7+77+777+...+777...77(n số 7)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai của cấp số cộng

Cho cấp số cộng (un) được xác định bởi:

Resized Image1. Tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un).
2. Tìm số hạng thứ 101 và tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3. Số 1001 là số hạng thứ bao nhiêu.
4. Tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên để bằng 290.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay