Bài tập về công suất định mức

2 kết quả phù hợp trong mục công suất định mức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất định mức

Cho mạch điện như hình vẽ 2. Biết hiệu điện thể U giữa
hai điểm A và B không đổi, đèn Đ1 sáng bình thường
và công suất cả mạch là 12W. Nếu thay đèn Đ1 bằng
đèn Đ2 có cùng công suất định mức như Đ1 thì Ь2 cũng
sáng bình thường nhưng khi đó công suất cả mạch bằng 8W. Hãy tính:
a, Công suất định mức mỗi đèn.
b, Điện trở mỗi đèn theo r.
c, Nếu Đ1, Đ2 mắc song song rồi nối với r thì công suất mạch bằng bao nhiêu?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở

Đặt một hiệu điện thế UAB không đổi vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ 1: Biết R1 = 5Ù; R2 = 20Ù; Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
Resized Image

1. Ampe kế chỉ 2A. Tính hiệu điện thế UAB.
2. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc có điện trở Rđ = R3 = 12 Ù luôn luôn không đổi vào hai điểm C và B của mạch.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương RAB của mạch.
b. Biết bóng đền sáng bình thường. Tính công suất định mức của đèn.
c. Giữ nguyên vị trí bóng đèn, đổi vị trí hai điện trở R1 và R2 cho nhau, độ sáng của đèn tăng lên hay giảm đi thế nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay