công suất tiêu thụ

19 kết quả phù hợp trong mục công suất tiêu thụ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định điện trở toàn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1).
Cho biết: Đèn Đ1 (6V-2W); Đèn Đ2 (6V-2W); Đèn Đ3 (3V-3W).
MN là biến trở có điện trở toàn phần Rb.
Rx là giá trị của phần biến trở MC
U = 12V. Bỏ qua điện trở các dây nối.
1) Xác định Rx để các đèn sáng bình thường. Tính Rb.
2) Xác định Rx để công suất tiêu thụ toàn mạch là nhỏ nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở của bóng đèn

Cho mạch điện như hình vẽ: Resized Image
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện luôn luôn không đổi và bằng 15V. Đèn Đ ghi 12V - 14,4W, R1 = 4Ω, R2 = 15Ω.
a/ Tính điện trở của bóng đèn và điện trở tương đương của mạch điện.
b/ Tìm số chỉ của ampe kế và tính công suất tiêu thụ của mạch điện (1đ)
c/ Bóng đèn trên có sáng bình thường không? Vì sao? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở của đoạn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ 2
Resized Image
Trong đó: R1 là một biến trở; R2= 10 .
Hiệu điện thế U_{AB} luôn không đổi; điện trở
các dây nối không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn.
1. Điều chỉnh để R1= 5Omega , khi đó số chỉ vôn kế là 20V.
a. Tính: Điện trở đoạn mạch AB, cường độ dòng điện và hiệu điện thế U_{AB}
b. Với mỗi điện trở, hãu tính: Công suất tiêu thụ điện và nhiệt lượng toả ra trong thời gian 1 phút.
2. Điều chỉnh biến trở R1 để công suất tiêu thụ điện trên R1 lớn nhất. Hãy tính R1 và công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB khi đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện

Mắc một điện trở R = 30Omega song song với 1 bóng đèn Đ(12V – 6W), cùng mắc nối

tiếp với một biến trở MN Resized Image
vào hiệu điện thế UAB = 30V(không đổi).
a) Vẽ sơ đồ mạch điện đó.
b) Tính điện trở của đèn.
c) Để đèn sáng bình thường, tính phần biến trở tham gia vào mạch điện R_{MC} là bao nhiêu?
d) Tính công suất tiêu thụ của mạch điện trong trường hợp c). Tính tiền điện trả trong 1 tháng (30ngày), biết 1 số là 600đồng, 1 ngày dùng 4giờ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất tiêu thụ điện năng

Cho mạch điện như hình vẽ:
Resized Image

Resized Image
a. Tính điện trở tương đương mạch ngoài và cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
b. Tính công suất tiêu thụ điện năng của điện trở R3 và công A của nguồn điện sản ra trong 5 phút.
c. Thay điện trở R3 bằng một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt làm bằng bạc có điện trở Rp= 4 . Xác định lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ. Cho biết A= 108, n= 1.
d. Nếu thay điện trở R3 bằng một tụ điện có điện dung 200 pF. Dòng điện chạy qua tụ điện bằng bao nhiêu ? Tính điện tích của tụ điện.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất tiêu thụ điện năng

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ,

với R1 = 6Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15Ω;
UAB = 12V.
a) Tính cường độ dòng điện qua
các điện trở R1, R2, R3.Resized Image
b) Tính công suất tiêu thụ điện
năng của điện trở R2, của đoạn mạch AB.
c) Hãy tính cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3 khác với cách giải trên.
d) Thầy (cô) hãy chỉ ra những chỗ sai thường gặp của học sinh khi giải bài này và tìm cách khắc phục.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập thi HSG Vật lý lớp 9 về mạch điện

Một mạch điện gồm 9 bóng đèn hoàn toàn giống nhau được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi (hình bên). Xem rằng điện trở của đèn không phụ thuộc nhiệt độ, điện trở các dây nối nhỏ không đáng kể.

a) Tính công suất tiêu thụ của mạch điện biết rằng bóng đèn Đ6 tiêu thụ công suất 3W.

b) Đột nhiên dây nối vào đèn Đ4 bị đứt. Tính công suất tiêu thụ của mạch sau đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất tiêu thụ ở hai đầu đoạn mạch RLC

Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp uAB = U0cost (V). Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ?

A. 288 W

B. 168W

C. 248 W

D. 144 W

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ 400mA. Công suất tiêu thụ của đèn này là
A. 2400W. B. 240W. C. 24W. D. 2,4W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Một máy sấy tóc có công suất tiêu thụ là 1,5 kW khi hoạt động ở hiệu điện thế 120V. Nếu để máy sấy tóc này hoạt động ở hiệu điện thế 90V thì công suất tiêu thụ là
A. 1,13kW B. 0,844kW C. 2,67kw D. 2kW

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L=frac{1}{pi}H; điện trở r=50Omega mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f=50Hz. Thay đổi giá trị của R. Tìm R để. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại
A.25Omega B.50Omega C.50sqrt{2}Omega D.100Omega

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giá trị của biến trở

Cho một đoạn mạch gồm một cuận dây thuần cảmL=frac{1}{pi}H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung không đổi C và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Thay đổi giá trị của biến trở R thấy công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200W. Điện dung C trong mạch có giá trị:
A. frac{10^{-2}}{pi}F B.frac{10^{-2}}{2pi}F C. frac{10^{-4}}{pi}F D. frac{10^{-4}}{2pi}F

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công suất tiêu thụ

Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao. Biết điện áp dây là 381 V, cường độ dòng I_{d}=20A A và hệ số công suất mỗi cuận dây trong động cơ là 0,80. Công suất tiêu thụ của động cơ là
A. 18 240 W. B. 3 520 W. C. 10 560 W. D. 6 080 W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính cảm kháng

Mạch như hình vẽ,C=318left ( mu F 
ight ), R biến đổi. Cuộn dây thuần cảm, điện áp hai đầu
mạch u=U_{o}sin100pi t(V), công suất tiêu thụ của mạch
đạt giá trị cực đại khi R=R_{o}=50Omega
. Cảm kháng của cuộn dây bằng:

A: 40(Omega) B: 100(Omega) C: 60(Omega) D: 80(Omega)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện trở ở hai đầu đoạn mạch

Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30Omega, độ tự cảm 0,159H và tụ điện có điện dung 45,5μF, Hiệu điện thế ở hai đầu mạch có dạng u = U_{0}sin100πt(V). Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là
A. 30(Omega) B. 50(Omega) C. 36 (Omega) D. 75(Omega)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đoạn mạch nối tiếp

Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R và C xác định. Mạch được đặt dưới hiệu điện thế u = U sqrt{2}sinomega t(V). Với U, không đổi, cho trước. Để ứng với 1 giá trị công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch có 2 giá trị của L thì phải điều chỉnh L đến giá trị thỏa mãn điều kiện nào sau đây
A. L< 1/Omega ^{2}C
B. L
eq 1/COmega ^{2}

C. L> 1/COmega ^{2}

D. L= 1/COmega ^{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về công suất tiêu thụ

Một máy phát điện ba pha mắc hình sao chạy ổn định cấp điện cho tải là 3 điện trở không đổi giống hệt nhau mắc hình sao không có dây trung hòa thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là P. Khi một trong số ba dây pha bị đứt thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là
A. Psqrt{3}/2
B. Psqrt{2}
C. 3P/4

D. P/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về công suất tiêu thụ

Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh AB theo thứ tự gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng Z_{L} và điện trở hoạt động r, một tụ điện có dung kháng Z_{C}, M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở cực đại thì U_{AB}= 1,6U_{AM} So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:
A. 78,1% B. 37,5% C. 25% D. 50%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về công suất tiêu thụ

Nếu đặt điện áp u1 =U_{0}cos100pi t(V) vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L không đổi và điện trở thuần r 
eq0 thì công suất tiêu thụ của cuộn dây là P và hệ số công suất của mạch là 0,5. Nếu đặt điện áp u2 = 2U_{o}cos50pi tpi tpi t (V) vào hai đầu cuộn dây trên thì công suất tiêu thụ trên cuộn dây là:
A. 55P/14 B. 32P/13 C. 64P/7 D. 16P/5< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay