công suât

92 kết quả phù hợp trong mục công suât
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất tiêu thụ của đèn

Cho mạch điện như hình vẽ 2, trong đó Đ1 và Đ4 là 2 bóng đèn loại 6V - 9W; Đ2 và Đ3 là 2 bóng đèn loại 6V - 4W. Hiệu điện thế giữa 2 điểmA, B là U = 12V.
a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi đèn và cho biết chúng sáng
như thế nào, trong hai trường hợp là : K mở và K đóng.
b) Khi đóng khóa K, dòng điện qua khóa K có độ
lớn bao nhiêuvà có chiều như thế nào?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm công suất và công thức tính công suất

Câu 1. (1 điểm)
Công suất là gì? Viết công thức tính công suất?
Câu 2. (1,5 điểm)
Phát biểu định nghĩa nhiệt năng? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của một vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công suất của cần trục.

Câu 1): Một người dùng cần trục kéo một vật từ giếng sâu 25m lên đều trong 40 giây. Biết lực kéo của cần trục là 1200N.
a. Tính công suất của cần trục.
b. Cho biết ý nghĩa của số ghi công suất vừa tìm được?
Câu 2): Thả 300g chì ở 100 độ C vào 250g nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C.
a. Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt? Giải thích.
b. Tính nhiệt lượng nước thu vào.
c. Tính nhiệt dung riêng của chì.
Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/ kg.K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý 8

Câu 1: Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó bước đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.
Câu 2: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Để đun sôi ấm nước này cần phải sử dụng một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt bằng 4200J/kg.K và 880J/kg.K; (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động

Resized Image và điện trở trong Resized Image
, điện trở Resized Image
Resized Image

a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để công suất
tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất?
b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để cụng suất
tiờu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tìm công suất
lớn nhất đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt dung riêng của đồng

Câu 1) Tại sao khi bỏ đường vào cốc nước dù không khuấy thì cả cốc nước cũng có vị ngọt?
Câu 2) Một xe thực hiện một công 500J để kéo một vật trong thời gian 1phút. Tính công suất của xe trong thời gian đó ?
Câu 3). Một thỏi đồng 475g được đun nóng đến 100^{circ}C rồi thả vào một nhiệt lượng kế chứa 570g nước ở nhiệt độ 14^{circ}C . Nhiệt độ cuối cùng của nước và đồng là 20^{circ}C . Tính nhiệt dung riêng của đồng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất tối thiểu

Một toà nhà cao 10 tầng mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa đ-ược 20 ng¬ười, mỗi ng¬ười có khối l¬ượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác mất một phút.
a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?
b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kwh điện là 750 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần thang máy lên tầng 10 là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính hiệu điện thế hai đầu dây

Để truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện là 100 lần thì hiệu điện thế hai đầu dây truyền tải phải:
A. Tăng 100 lần B. Tăng 10 lần
C. Giảm 100 lần D. giảm 10 lần

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất trung bình của lực kéo

: Một ô tô khối lượng m = 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang với vận tốc v = 54km/h bởi lực kéo có phương nằm ngang và có độ lớn 4000N.
a.Tính công của lực kéo đã thực hiện lên ô tô đó trong 10s. Tính công suất trung bình của lực kéo trong 10s đó.
b.Tài xế thấy một cái hố cách xe 75m.Tài xế hãm phanh và xe dừng lại ngay trước miệng hố. Tìm lực hãm của xe.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất trung bình của xe

Một chiếc ôtô có trọng lượng P=5000N chạy trên đoạn đường nằm ngang S1 = 3km với vận tốc trung bình v = 15m/s. Khi vượt một cái dốc dài S2 = 600m và cao h = 80m thì ô tô phải mất một thời gian là t2 = 92s. Cho biết cong mà ô tô sinh ra trong 2 trường hợp là như nhau và mặt cả của mặt đường có độ lớn Fc=100N. Hỏi trong 2 trường hợp đó lúc nào thì ô tô sinh ra công suất trung bình lớn hơn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định điện trở toàn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1).
Cho biết: Đèn Đ1 (6V-2W); Đèn Đ2 (6V-2W); Đèn Đ3 (3V-3W).
MN là biến trở có điện trở toàn phần Rb.
Rx là giá trị của phần biến trở MC
U = 12V. Bỏ qua điện trở các dây nối.
1) Xác định Rx để các đèn sáng bình thường. Tính Rb.
2) Xác định Rx để công suất tiêu thụ toàn mạch là nhỏ nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất định mức

Cho mạch điện như hình vẽ 2. Biết hiệu điện thể U giữa
hai điểm A và B không đổi, đèn Đ1 sáng bình thường
và công suất cả mạch là 12W. Nếu thay đèn Đ1 bằng
đèn Đ2 có cùng công suất định mức như Đ1 thì Ь2 cũng
sáng bình thường nhưng khi đó công suất cả mạch bằng 8W. Hãy tính:
a, Công suất định mức mỗi đèn.
b, Điện trở mỗi đèn theo r.
c, Nếu Đ1, Đ2 mắc song song rồi nối với r thì công suất mạch bằng bao nhiêu?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất- vật lý 8

Một con ngựa kéo một cái xe với một lực kéo không đổi bằng 100N đi trên một quãng đường dài 6km trong thời gian 25 phút.
a) Tính công sinh ra của con ngựa.
b) Tính công suất của con ngựa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất tối thiểu

Một toà nhà cao 10 tầng mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác mất một phút.
a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?
b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kw điện là 750 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở

Đặt một hiệu điện thế UAB không đổi vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ 1: Biết R1 = 5Ù; R2 = 20Ù; Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
Resized Image

1. Ampe kế chỉ 2A. Tính hiệu điện thế UAB.
2. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc có điện trở Rđ = R3 = 12 Ù luôn luôn không đổi vào hai điểm C và B của mạch.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương RAB của mạch.
b. Biết bóng đền sáng bình thường. Tính công suất định mức của đèn.
c. Giữ nguyên vị trí bóng đèn, đổi vị trí hai điện trở R1 và R2 cho nhau, độ sáng của đèn tăng lên hay giảm đi thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất truyền tải điện

Người ta cần truyền tải đi một công suất điện 500kW từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ cách đó 50km. Hiệu điện thế nơi phát điện là 20kV và biết cứ 1 km dây dây dẫn có điện trở 0,5 Omega . Tính
a) Tổng điện trở đường dây tải điện và cường độ dòng điện trên dây dẫn.
b) Công suất hao phí trên đường dây tải điện và hiệu điện thế nơi tiêu thụ.
c) Hiệu suất truyền tải điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất của vật

Một ấm điện có điện trở 40Omega được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 4 lít nước từ 250C trong thời gian 20 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
a. Tính công suất của ấm?
b. Tính hiệu suất của ấm?
c. Tính điện năng tiêu thụ ra KWh cho việc đun nước trong một tháng (30 ngày). Biết mỗi ngày đun 02 ấm như thế.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng

Để xác định nhiệt dung riêng của dầu Cx, người ta làm thí nghiệm như sau: Đổ lượng nước có khối lượng đúng bằng khối lượng m của nhiệt lượng kế. Đun nóng trong thời gian t1 cho nhiệt lượng kế và nước để nhiệt độ của hệ tăng thêm t1 (^{circ}C). Sau đó thay nước bằng dầu với khối lượng đúng bằng m và lặp lại thí nghiệm, trong thời gian t2 nhiệt của hệ thống tăng thêm t2 (^{circ}C). Bỏ qua mất mát nhiệt trong quá trình đun nóng. Công suất của bếp đun là ổn định.
a/ Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng Cx, biết nhiệt dung riêng của nước và nhiệt lượng kế là Cn và Ck.
b/ Áp dụng bằng số: Cn = 4200 J/kg.K; Ck = 380 J/kg.K; t1 = t2 = 4 phút; t1 = 9,2^{circ}C; t2 = 16,2^{circ}C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở của bóng đèn

Cho mạch điện như hình vẽ: Resized Image
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện luôn luôn không đổi và bằng 15V. Đèn Đ ghi 12V - 14,4W, R1 = 4Ω, R2 = 15Ω.
a/ Tính điện trở của bóng đèn và điện trở tương đương của mạch điện.
b/ Tìm số chỉ của ampe kế và tính công suất tiêu thụ của mạch điện (1đ)
c/ Bóng đèn trên có sáng bình thường không? Vì sao? (1đ)< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay