Công thức cộng đối với

4 kết quả phù hợp trong mục Công thức cộng đối với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức cộng

Cho tam giác và một điểm nằm trên cạnh .Đặt . Chứng minh: Suy ra độ dài của phân giác trong của góc .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC

Chứng minh rằng trong mọi tam giác :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng trong một tam giác ABC

Chứng minh rằng trong một tam giác a) b)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay