Công thức lượng giác

89 kết quả phù hợp trong mục Công thức lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh công thức lượng giác

Chứng minh rằng :a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Với mọi tam giác ta luôn có
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức lượng giác

Chứng minh rằng nếu là các góc của một tam giác thì:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức: a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tìm các giá trị lượng giác của góc

Không dùng bảng và máy tính. Hãy tìm các giá trị lượng giác của góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị lượng giác của một góc

a) Chứng minh rằng nếu thì .b) Cho . Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức lượng giác trong tam giác

Chứng minh rằng trong tam giác , ta có:a) b) c) d) e)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức nhân đôi

a) Tính của b) Cho . Tính giá trị các hàm số lượng giác của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

Không dùng máy tính hoặc bảng số, hãy tính giá trị biểu thức: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh công thức nhân ba

Chứng minh công thức nhân ba:


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay