Công thức nhân đôi

7 kết quả phù hợp trong mục Công thức nhân đôi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức nhân đôi

a) Tính của b) Cho . Tính giá trị các hàm số lượng giác của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức P

Rút gọn biểu thức với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Không dùng máy tính, tính giá trị của biểu thức

Không dùng máy tính, tính giá trị của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay