Công thức tính nhiệt lượng

3 kết quả phù hợp trong mục Công thức tính nhiệt lượng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thưc tính nhiệt lượng

Viết công thước tính nhiệt lượng, ghi rõ các kí hiệu và đơn vị tính của từng đại lượng trong công thức. Tính nhiệt lượng cần thiết đẻ đun nóng 5kg nước từ 20oC lên 40oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a) Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng của vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Viết công thức tính nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên. Nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a.Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào: Q=m.c.Delta t; Trong đó
Q: nhiệt lượng thu vào ( J )
m: khối lượng của vật ( kg )
Delta t=t_{2}-t_{1} : độ tăng nhiệt độ( 0C hoặc K )
b/ Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng thêm lên 1^{circ}C cần truyền cho nước một nhiệt lượng 4200J.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay