Cực đại

23 kết quả phù hợp trong mục Cực đại
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị cực đại của hàm số

1. Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị là (C) và điểm M tùy ý thuộc (C). Tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt hai tiệm cận tại A và B. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận. Chứng minh tam giác IAB có diện tích không phụ thuộc vị trí điểm M.
2. Tìm m để hàm số
Resized Image

có cực đại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị

Cho hàm số :

Resized Image m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm số nghịch biến

Cho hàm số :
Resized Image
m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số nghịch biến trên R
b) Hàm số đồng biến trên R
c) Hàm số có cực đại ,cực tiểu
d) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu I. (2.0 điểm)
Cho hàm số:
Resized Image
(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi .
2. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Gọi là đường thẳng đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu.Tìm giá trị lớn nhất khoảng cách từ điểm
Resized Image
đến đường thẳng Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

1.Cho hàm số

Resized Image(m là tham số).
Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu thỏa mãn điểm cực đại của đồ thị hàm số cách gốc tọa độ một khoảng bằng 2.
2.Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cơ năng ban đầu của vật

Tại mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 400g với vận tốc 72 km/h. Lấy Resized Image

. Bỏ qua lực cản của không khí. Xác định:
a. Cơ năng ban đầu của vật?
b. Độ cao cực đại của vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số

Cho hàm số

Resized Image
, (m là tham số).
Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu thỏa mãn điểm cực đại của đồ thị hàm số cách gốc tọa độ một khoảng bằng 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số y=x^{3}-3mx+2m
a, Tìm điều kiện của m để hàm số có số cực đại, số cực tiểu?
b, Khảo sát và vẽ đồ thị (C) ứng với m=1
c, Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m:
x^{3}-3x+m+3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị cực đại

Hàm số

Resized Imageđạt :
a) Cực đại tại điểm ( 1;0 ) b) Cực đại tại điểm ( -1;0 )
c) Giá trị cực đại tại x = 0 d) Giá trị cực đại tại x = 1 và x = -1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên

Cho hàm số :

Resized Imagem là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hàm số nghịch biến

Cho hàm số :

m là thamResized Image số
Tìm m để
a) Hàm số nghịch biến trên R
b) Hàm số đồng biến trên R
c) Hàm số có cực đại ,cực tiểu
d) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về họ đường cong

Cho họ đường cong với m + n 
eq -1 Chứng minh rằng:

Nếu exists a để đường thẳng : Deltay=a không cắt họ đường cong C(m) thì họ đường cong có cực đại và cực tiểu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số của dòng điện

Một tụ điện có điện dung 31,8mu F . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại 2sqrt{2} chạy qua nó là :

A. 20sqrt{2}V B. 200V C.200sqrt{2}V D. 20V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có lambda=0,5mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giới hạn quang điện

Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng lambda_{1}=400nmlambda_{2}=0,25mu m lên catốt của một tế bào quang điện thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electrôn quang điện có độ lớn gấp đôi nhau. Cho h=6,625.10^{-34}J.s, C=3.10^{^{8}}m/s Giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. lambda_{0}=0,555mu m B. lambda_{0}=0,5mu m C. lambda_{0}=0,6mu m D. lambda_{0}=0,4mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập vật lý 12

Mạch dao động lý tưởng: C = 50mF, L = 5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6(v) thì dòng điện cực đại chạy trong mạch là
A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện tích cực đại

Một mạch dao động LC lý tưởng. Biết điện tích cực đại trên tụ là và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1,256A. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ có độ lớn cực đại là:
A. 5.10^{-6 }s B. 2,5.10^{-6 }s C. 1,25.10^{-6 }s D. 7,9.10^{-6 }s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về điện trở thuần

Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5 μF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 5 mH và điện trở R = 0,1 Ω. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện bằng 6V. Để duy trì dao động điều hòa trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện vẫn bằng 6V thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất bằng
A. 4,8.10^{-4}W B. 3,6.10^{-4}W. C. 1,8.10^{-4}W. D.2.10^{4}W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện tích cực đại

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10^{-9}C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10^{-6}A thì điện tích trên tụ điện là
A. 6.10^{-10}C B. 8.10^{-10}C C. 2.10^{-10}C D. 4.10^{-10}C< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay