Cực trị hình học

18 kết quả phù hợp trong mục Cực trị hình học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm những điểm trên đồ thị C

Cho hàm số . Tìm những điểm trên đồ thị cách đều hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ các đỉnh Elip

Cho Elip có phương trình . Cho có diện tích lớn nhất nội tiếp trong Elip . Xác định tọa độ các đỉnh biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho góc nhọn và hai điểm ở trong góc đó. Hãy dựng các điểm lần lượt trên sao cho đường gấp khúc có độ dài lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cực trị

Cho hàm số a. Tìm điểm thuộc sao cho tổng khoảng cách từ đến trục tọa độ đạt giá trị lớn nhất b. Tìm điểm thuộc sao cho tổng khoảng cách từ đến tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khảo sát hàm số

Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp có dung tích (thể tích) lớn nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm P sao cho tổng các khoảng cách từ P tới các điểm A,B là nhỏ nhất

Tìm trên trục hoành điểm sao cho tổng các khoảng cách từ tới các điểm là nhỏ nhất, biết Tìm giá trị nhỏ nhất đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính theo k diện tích hình thoi với 4 đỉnh

Cho Hyperbol . Gọi là đường thẳng qua có hệ số góc là đường thẳng qua và vuông góc với a. Tìm điều kiện đối với để đều cắt b. Tính theo diện tích hình thoi với đỉnh là giao điểm của c. Xác định để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt

Trong mặt phẳng cho điểm , hãy viết phương trình đường thẳng đi qua và cắt các trục lần lượt tại sao cho độ dài đoạn nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tứ giác Tìm điều kiện đối với a,b

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ đề các vuông góc cho elip và hai đường thẳng : với . Gọi là các giao điểm của với . Gọi là các giao điểm của với Tính diện tích tứ giác theo Tìm điều kiện đối với để diện tích tứ giác nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ H Tìm điểm M thuộc (P) sao cho

Cho ba điểm . Gọi là điểm thỏa mãn hệ thức a) Tìm tọa độ b) Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm tọa độ c) Tìm điểm thuộc sao cho biểu thức có giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh AIHK là tứ diện. Tính thể tích của AIHK

Cho và mặt phẳng a)Tìm hình chiếu của trên b)Tìm sao cho ngắn nhấtc)Cho . Chứng minh là tứ diện. Tính thể tích của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm M sao cho MP-MQ đạt giá trị lớn nhất

Cho mặt phẳng . Tìm sao cho đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi C di động trên đường thẳng , tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích

Cho hai đường thẳng a) Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng b) Hai điểm cố định trên đường thẳng sao cho . Khi di động trên đường thẳng , tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định vị trí của M để |MA-MB| đạt giá trị lớn nhất

Cho hai điểm và mặt phẳng có phương trình: a)Tìm tọa độ điểm đối xứng với qua mặt phẳng b) Một điểm thay đổi trên . Xác định vị trí của để đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xác định vị trí của M để AM+BM đạt giá trị nhỏ nhất

Cho hai điểm và đường thẳng a) chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhaub) Một điểm thay đổi trên đường thẳng , xác định vị trí của để đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm C xác định vị trí của M

Cho hai điểm và đường thẳng a) Chứng minh rằng hai đường thẳng đồng phẳng và hai điểm nằm cùng một phía đối với đường thẳng b) Tìm tọa độ điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng C) Một điểm thay đổi trên đường thẳng , xác định vị trí của để đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm trên (E) điểm C có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ cho elíp và hai điểm . Tìm trên điểm có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác có diện tích lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

2y+2z-9=0 Chứng minh Tính thể tích của

Cho và mặt phẳng a)Tìm hình chiếu của trên b)Tìm sao cho ngắn nhấtc)Cho . Chứng minh là tứ diện. Tính thể tích của


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay