cuc trị

56 kết quả phù hợp trong mục cuc trị
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Câu 1). Tìm cực trị của hàm số
Resized Image
Câu 2).
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tiệm cận

Bài 1: Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image
Bài 2: Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; viết phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Cho hàm số
Resized Image
m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x1 và x2 sao cho x1.x2 + 2(x1 + x2) = 1
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị của hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C)

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Tìm cực trị của hàm số (1).
b) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm GTLN

Tìm max

frac{2x^{2}-2x+2}{1-x^{2}}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng đơn điệu,cực trị hàm số

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

điểm chung cố định

cho hs y=x^3-3mx^2+3(2m-1)x+1 (Cm)

a. chứng minh rằng với mỗi đồ thị của m, đồ thị hàm số (Cm) và đường thẳng y=2mx-4m+3 luôn có một điểm chung cố định

b.tìm m để hs đồng biến trên TXĐ

c.định m để hs có 1 cực đại và 1 cực tiểu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại

Cho hàm số: với là tham số.a) Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại, cực tiểu.b) Giả sử hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ . Chứng minh rằng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm những điểm trên đồ thị C

Cho hàm số . Tìm những điểm trên đồ thị cách đều hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số .1) Với cố định, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Xác định để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị là đối xứng với nhau qua đường thẳng .3) Xác định để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ các đỉnh Elip

Cho Elip có phương trình . Cho có diện tích lớn nhất nội tiếp trong Elip . Xác định tọa độ các đỉnh biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu

Cho hàm số: Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu, đồng thời chứng minh rằng hoành độ cực đại và hoành độ cực tiểu của hàm số luôn luôn trái dấu. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm giá trị nhỏ nhất

(xy)^2-2xy+2014 với x+y=1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho góc nhọn và hai điểm ở trong góc đó. Hãy dựng các điểm lần lượt trên sao cho đường gấp khúc có độ dài lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cực trị

Cho hàm số a. Tìm điểm thuộc sao cho tổng khoảng cách từ đến trục tọa độ đạt giá trị lớn nhất b. Tìm điểm thuộc sao cho tổng khoảng cách từ đến tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khảo sát hàm số

Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp có dung tích (thể tích) lớn nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm a để hàm số đạt cực trị

Cho hàm số . Tìm a để hàm số đạt cực trị tại thảo mãn điều kiện:


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay