cung phản xạ

9 kết quả phù hợp trong mục cung phản xạ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron? Thế nào là phản xạ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Câu 1(2,5đ): Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?
Câu 2(2,0đ): Hãy trình bày cách sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương cẳng tay? Chúng ta thường bị gãy xương do những nguyên nhân nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan trong tế bào

1. Bào quan nào sau đây là quan trọng nhất của tế bào:
A. Ty thể B. Nhân C. Lưới nội chất D. Trung thể
2.Một cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
A. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
B. Cơ quan phản ứng ,cơ quan thụ cảm và trung ương thần kinh.
C. Nơ ron thần kinh , cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
D. Cơ quan thụ cảm , nơ ron thần kinh, cơ quan phản ứng và trung ương thần kinh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của cung phản xạ

Một cung phản xạ bao gồm:
a. Cơ quan phản ứng b. Cơ quan thụ cảm
c. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian d. Cả a, b, c

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Phản xạ là gì? Cho ví dụ? Hãy kể tên các thành phần của cung phản xạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về phản xạ

Trình bày khái niệm về phản xạ, cung phản xạ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cung phản xạ

Lấy một ví dụ về phản xạ và phân tích cung phản xạ đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron ? Thế nào là phản xạ ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay