Cung

50 kết quả phù hợp trong mục Cung
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron? Thế nào là phản xạ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Câu 1(2,5đ): Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?
Câu 2(2,0đ): Hãy trình bày cách sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương cẳng tay? Chúng ta thường bị gãy xương do những nguyên nhân nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan trong tế bào

1. Bào quan nào sau đây là quan trọng nhất của tế bào:
A. Ty thể B. Nhân C. Lưới nội chất D. Trung thể
2.Một cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
A. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
B. Cơ quan phản ứng ,cơ quan thụ cảm và trung ương thần kinh.
C. Nơ ron thần kinh , cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
D. Cơ quan thụ cảm , nơ ron thần kinh, cơ quan phản ứng và trung ương thần kinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ thai

Câu 1
Thụ tinh là gì? Thụ thai là gì? Thế nào là sinh đôi cùng trứng, thế nào là sinh đôi khác trứng? Nêu các nguyên tắc tránh thai?
Câu 2
Có 4 người là Hoa, Huệ, Hồng, Nhung ( có 4 nhóm máu khác nhau ). Lấy máu của Hoa hoặc Hồng truyền cho Huệ thì bình thường, lấy máu của Hồng truyền cho Hoa hoặc Nhung truyền cho Hồng thì xảy ra tai biến, còn máu của Hoa truyền cho Hồng vẫn bình thường.Xác định nhóm máu của bốn người nói trên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có ý nghĩa gì ? Cho ví dụ về trẻ đồng sinh mà em biết.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lực đàn hồi của lò xo

Nêu đặc điểm lực đàn hồi của lò xo. Đặc điểm lực đàn hồi đối với dây cao su hay thép và mặt tiếp xúc bị biến dạng.Phát biểu định luật Húc. Nêu điều kiện xuất hiện và các đặc điểm của lực ma sát trượt.
Áp dụng: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu 30cm, treo lò xo thẳng đứng đầu dưới của lò xo treo vật có khối lượng 100g thì lò xo dài 32cm.
Lấy .
a. Tìm độ cứng của lò xo?
b. Treo thêm vật có khối lượng 200g vào lò xo. Tìm chiều dài lò xo sau khi treo vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động lượng của vật chuyển động cùng hướng

Hệ vật gồm vật 1 có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 1,5 m / s , vật 2 có khối lượng 4kg chuyển động với vận tốc 1m / s .Tìm động lượng của hệ 2 vật trong các trường hợp
a) Hai vật chuyển động cùng hướng
b) Hai vật chuyển động ngược hướng
c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với con lắc lò xo

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 20 N / m và vật nặng khối lượng 500 g .Kéo vật theo phương ngang cách vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ .
a) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên
b) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí mà tại đó động năng bằng 2 lần thế năng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ cứng của lò xo.

Một lò xo nằm ngang một đầu cố định, đầu còn lại chịu tác dụng của lực kéo F=10N theo phương của trục lò xo thì nó bị dãn một đoạn 5cm.
a) Tính độ cứng của lò xo.
b) Xác định thế năng đàn hồi của lò xo khi nó bị nén lại 3 cm.
c) Tính công của lực đàn hồi khi lò xo dãn từ 3 cm đến 5 cm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của cung phản xạ

Một cung phản xạ bao gồm:
a. Cơ quan phản ứng b. Cơ quan thụ cảm
c. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian d. Cả a, b, c

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm 2 nghiệm cùng dấu dương của pt

Cho hàm số:

Resized Image
a) Tìm m để f(x) = 0 có hai nghiệm cùng dấu dương?
b) Tìm m để sqrt{fleft ( x 
ight )} xác định forallx ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa phong kiến

Đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là:

a. Sản xuất nông nghiệp. c. Nông nô được tự do.

b. Tự cấp, tự túc. d. a, b, c đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Phản xạ là gì? Cho ví dụ? Hãy kể tên các thành phần của cung phản xạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về phản xạ

Trình bày khái niệm về phản xạ, cung phản xạ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cung phản xạ

Lấy một ví dụ về phản xạ và phân tích cung phản xạ đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron ? Thế nào là phản xạ ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai phương trình có cùng tập nghiệm

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng định
nào sai
a)Hai phương trình có cùng tập nghiệm thì tương đương
b)Hai phương trình vô nghiệm thì tương đương
c) Hai phương trình có vô số nghiệm thì tương đương< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay