cuối thế kỉ XV

1 kết quả phù hợp trong mục cuối thế kỉ XV
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV đầu tkỉ XVI

Nguyên nhân nào thúc đẩy các cuộc phát kiến địa lí vào cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI. Có những cuộc phát kiến chính nào và nó đã để lại hệ quả gì cho nhân loại?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay