cường độ âm

5 kết quả phù hợp trong mục cường độ âm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm mức cường độ âm tại một điểm

Tại một nơi cách nguồn âm điểm đẳng hướng r1 = 100m, mức cường độ âm là
L1 = 30dB. Bỏ qua sự tắt dần của sóng âm.
a, Tìm mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn r2 = 10m.
b, Tìm khoảng cách r3 từ nguồn tới nơi mà mức cường độ âm bằng không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ âm

Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết I_{o}=10^{-12}W/m^{2}, Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là
A: 102 dB B: 107 dB C: 98 dB D: 89 dB

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về cường độ âm

Trên đường phố có mức cường độ âm là L1 = 70 dB, trong phòng đo được mức cường độ âm là L2 = 40dB. Tỉ số I_{1}/I_{2}bằng
A: 300. B: 10000. C: 3000. D: 1000.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ âm

Khi cường độ âm tăng 1000 lần thì mức cường độ âm tăng
A. 100(dB) B. 20(dB) C. 30(dB) D. 40(dB)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất và đặc tính sinh lí của âm

Chọn câu trả lời đúng. Độ to của âm là đặc tính sinh lí phụ thuộc vào:
A. Vân tốc của âm. B. Tần số và mức cường độ âm.
C. Bước sóng và vận tốc của âm. D. Bước sóng và năng lượng của âm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay