cường độ hiệu dụng

9 kết quả phù hợp trong mục cường độ hiệu dụng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cường độ hiệu dụng

Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V. Biết công suất của động cơ là 15,84kW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là
A. 0.03A.
B. 0.09A.
C. 30A.
D. 90A.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f = 50Hz, cuộn dây thuần cảm L=frac{1}{4pi}H . Tụ điện có điện dung biến thiên đang được điều chỉnh ở giá trị C_{1}=frac{10^{-4}}{pi}F Điện trở thuần R không đổi. Tăng dần điện dung của tụ điện từ giá trị C1 cường độ hiệu dung của dòng điện sẽ:
A. Tăng B. Giảm
C. Lúc đầu tăng sau đó giảm D. Lúc đầu giảm sau đó tăng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ

Một động cơ điện xoay chiều của máy giặt tiêu thụ điện công suất 440 W với hệ số công suất 0,8, điện áp hiệu dụng của lưới điện là 220 V. Cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ là
A: 2,5 A B: 3 A C: 6 A D: 1,8 A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính cường độ hiệu dụng

Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cosleft ( 100pi t-frac{pi}{2} 
ight )(A), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm:

A.frac{1}{200}sfrac{3}{200}s
B.frac{1}{400}sfrac{3}{400}s
C.frac{1}{600}sfrac{3}{600}s
D.frac{1}{600}sfrac{5}{600}s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ hiệu dụng

Nguồn điện một chiều có suất điện động 3 V, nạp điện tụ điện có điện dung C = 10 µF, sau đó nối với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1 mH để tạo thành mạch dao động. Cường độ hiệu dụng dòng điện trong mạch bằng
A: 1414 mA B: 300 mA C: 2000 mA D: 212 mA

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về mạch điện xoay chiều

Chọn câu sai trong các câu sau:Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì:
A: Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm. B: Hệ số công suất của mạch giảm.
C: Điện áp hiệu dụng trên R tăng. D: Công suất trung bình trên mạch giảm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ hiệu dụng

Mạch RLC nối tiếp. Khi tần số của dòng điện là f thì ZL = 25( ) và ZC = 75( ) nhưng khi dòng điện trong mạch có tần số f_{o} thì cường độ hiệu dung qua mạch có giá trị lớn nhất. Kết luận nào sau đây là đúng.
A. f_{o}=sqrt{3}f B. f=sqrt{3}f_{o} C. f_{0}=25sqrt{3}f D. f=25sqrt{3}f_{o}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về nguồn điện xoay chiều

Giữa hai điểm A và B của một nguồn xoay chiều có ghép nối tiếp một điện trở thuần R, một tụ điện có điện dung C. Ta có U_{AB}=100cosleft ( 100pi t-frac{pi}{4} 
ight ) (V). Độ lệch pha giữa u và i là frac{pi}{6} . Cường độ hiệu dụng I = 2(A). Biểu thức của cường độ tức thời là:
A. i=2sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{5pi}{12} 
ight ) (A) B. i=2sqrt{2}cosleft ( 100pi t-frac{5pi}{12} 
ight )(A)
C. i=2}cosleft ( 100pi t-frac{pi}{12} 
ight ) (A) D. i=sqrt{2}cosleft ( 100pi t-frac{pi}{12} 
ight ) (A)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện trở

Một mạch nối tiếp gồm một cuôn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng 1V, cường độ hiệu dụng trong mạch bằng 0,1A. Tần số góc của dòng điện là 105rad/s. Độ tự cảm và điện trở cuộn dây là:
A. 0,5.10^{-6}H, 0,5sqrt{3}Omega
B. 5.10^{-6}H, 0,5Omega
C. 0,5.10^{-5}H, 5Omega
D. 5.10^{-5}H, 5sqrt{3}Omega< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay