đa dạng sinh học

8 kết quả phù hợp trong mục đa dạng sinh học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm? b.Làm gỡ để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm?
b.Nguy cơ tuyệt chủng được biểu thị bằng hững cấp độ nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1
+ Hệ thần kinh: chưa phân hoá 
ightarrow thần kinh mạng lưới 
ightarrow chuỗi hạch đơn giản 
ightarrow chuỗi hạch phân hoá 
ightarrow não. (1đ)
+ Hệ hô hấp: Từ chưa phân hoá 
ightarrow trao dđổi chất toàn bộ qua da
ightarrow mang đơn giản 
ightarrow mang phổi. (1đ)
Câu2
Châu chấu ( đi, chạy, bay) (0.5đ)
Vịt trời (đi, chạy, bay) (0.5đ)
Câu 3
* Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
Nạn phá rừng khai thác gổ. (0,25đ)
Du canh, di dân khai hoang nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng đô thị (0,25đ)
Săn bắt buôn bán động vật hoang dại. (0,25đ)
Ô nhiễm môi trường, sử dụng thuốc trừ sâu tràn lan, chất thải từ cá nhà máy (0,5đ)
* Bảo vệ đa dạng sinh học.
Giáo dục tuyên truyền bào vệ động vật. (0,25đ)
Cấm đột rừng, khai thác rừng bừa bãi. (0,25đ)
Cấm săn bắt động vật, nhất là động vật quý hiếm vào mùa sinh sản (0,25đ)
Chống ô nhiễm môi trường. (0,25đ)
Thuần hoá lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh học

a. Em hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ?
b. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoang mạc đới nóng

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì : a. Động vật ngủ đông dài. b. Sinh sản ít. c. Khả năng thích nghi không cao. d. Khí hậu rất khắc nghiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện phápduy trì đa dạng sinh học

a. Các biện pháp để duy trì đa dạng sinh học ? b. Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng vẫn được xếp vào lớp thú ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bảo vệ đa dạng sinh học

các biện pháp cần thiết bảo vệ đa dạng sinh học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học

Nêu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay