dạ dày

11 kết quả phù hợp trong mục dạ dày
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của ruột non và dạ dày

a.Người khi thở bình thường và sau khi đã thở sâu nhiều lần rồi nhịn thở có gì khác biệt? Hãy giải thích ?
b.Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ?
c.Tại sao mắt người có thể phân biệt được độ lớn,hình dạng ,màu sắc của vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng thức ăn tiêu hóa trong dạ dày

a.Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này ?
b.Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ở người không có nhân còn tế bào bạch cầu thì có nhân?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày

1. Ở dạ dày có những hoạt động tiêu hóa chủ yếu nào?
2. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất (protein, gluxit, lipit), sau tiêu hóa ở khoang miệng và dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày

a ,Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày?
b, Vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huỷ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ hô hấp của người

Câu 1
a.Người khi thở bình thường và sau khi đã thở sâu nhiều lần rồi nhịn thở có gì khác biệt? Hãy giải thích ?
b.Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ?
c.Tại sao mắt người có thể phân biệt được độ lớn,hình dạng ,màu sắc của vật ?
Câu2
Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Huyết áp trên cơ thể người

Câu 1
Khi kiểm tra sức khoẻ ở người trưởng thành,bác sỹ nghi kết luận :Huyết áp tối đa 120mmHg,huyết áp tối thiểu 80mmHg. Em hiểu thế nào về huyết áp và kết luận trên ? Tại sao người bị cao huyết áp thường dẫn đến suy tim ?
Câu2
a.Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này ?
b.Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ở người không có nhân còn tế bào bạch cầu thì có nhân?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loài động vật có dạ dày 4 ngăn

Động vật nào có dạ dày 4 ngăn?
A. Thuỷ tức, cá mực B. Cá sấu, rùa C. Trâu, bò D. Lợn, gà

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh tiêu hóa ở dạ dày và ruột non

So sánh tiêu hóa ở dạ dày và ruột non ? Khác biệt cơ bản giữa tiêu hóa ở dạ dày và ruột non là gì ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày là:
A. Gluxit B. Lipit C. Axit nucleic D. Protein

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ tiêu hóa của cơ thể

a) Hãy chứng minh ruột non là bộ phận quan trọng nhất trong hoạt động tiêu hóa thức ăn của cơ thể ?
b) Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay