Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

đặc điểm miễn dịch

2 kết quả phù hợp trong mục đặc điểm miễn dịch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các loại miễn dịch

Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm các loại miễn dịch

1.Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
2.Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay