đại số 10

29 kết quả phù hợp trong mục đại số 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định các hàm số

Tìm tập xác định các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình bậc hai

Cho bất phương trình:
Resized Image
( m là tham số)
a. Giải bất phương trình với m = 28.
b. Tìm m để bất phương trình (1) có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét dấu của biểu thức

Câu 1: (2 điểm) Xét dấu biểu thức sau:
Resized Image
Câu 2: (4 điểm) Giải các bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 3: (4 điểm)
Tìm các giá trị của m để phương trình: Resized Image
a) Có hai nghiệm phân biệt
b) Hai nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Bài 1: Cho phương trình:
Resized Image
1/ Giải phương trình tại m=1.
2/ Tìm m để phương trình có nghiệm.

Bài 2:
1/ Giải hệ phương trình
Resized Image
2/ Cho x;y là các số thực thỏa mãn .Resized Image
Tìm Min;Max của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thương và dư của phép chia

Bài 1 : Tính
Resized Image
Bài 2 : Tìm x biết :
Resized Image
Bài 3 : Tìm thương và dư của phép chia sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Các số a,b,c thoả mãn điều kiện
Resized Image
.Chứng minh bất đẳng thức:
Resized Image
.Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
1) Rút gọn biểu thứcP.
2) Tìm giá trị của x để P=0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Một số bài giải phương trình hay

Giải các bất phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình:

Resized Image
1/ Chứng minh rằng với mọi m khác 0, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
2/ Tìm giá trị m để 1 là nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình bậc hai

Gỉai các bất phương trình sau :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số trung vị và mốt

Kiểm tra 30 thùng trái cây, người ta thấy số lượng quả bị hỏng trong các thùng là :
5 0 8 7 8 9 4 6 1 4
6 4 2 5 4 7 2 7 3 6
0 4 2 5 4 3 1 3 6 5 a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp là:
[0 ; 1], [2 ; 3], [4 ; 5], [6 ; 7], [8 ; 9]
b) Tình trung bình cộng số lượng quả bị hỏng. Tìm số trung vị và mốt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số và tần suất

1. Ở một trại chăn nuôi gia cầm, cân 40 con gà người ta ghi được kết quả sau ( tính bằng kg ):
1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,5
1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2
1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 1,1
1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 1,2
a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nếu gà nặng trên 1,3 kg sẽ được xuất chuồng, thì trong 40 con gà được khảo sát, số con xuất chuồng chiếm bao nhiêu phần trăm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình - toán 10

Giải phương trình và hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

Cho hàm số:
y = mx^{2} - 2(m - 1)x + m + 2 (Pm)
a) Tìm m để đồ thị hàm số (Pm) đi qua gốc toạ độ.
b) Khảo sát và vẽ đồ thị P_{-2} khi m = -2.
Dựa vào đồ thị (P_{-2}) tìm giá trị của x để y geq 0.
c) Tìm m để (Pm) cắt Ox tại hai điểm có hoành độ dương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm 2 nghiệm cùng dấu dương của pt

Cho hàm số:

Resized Image
a) Tìm m để f(x) = 0 có hai nghiệm cùng dấu dương?
b) Tìm m để sqrt{fleft ( x 
ight )} xác định forallx ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình căn bậc nhất

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image|
Xét tính chẵn lẻ của hàm số
Resized Image< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay