đại số 11

42 kết quả phù hợp trong mục đại số 11
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1: (2 điểm).
a) Vẽ đồ thị của hàm số:
y=2x-1
b) Tìm tập xác định của hàm số:
Resized Image
Câu 2: (2 điểm).
Giải các phương trình lượng giác sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Bài 1 (2 điểm)
Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó
Resized Image
, với a là tham số.

Bài 2 (1 điểm)
Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
có ba nghiệm phân biệt trong khoảng (-2 ; 2).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên bé nhất

Bài 1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:
Resized Image

Bài 2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Câu 1.(3 điểm):

Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2.(2 điểm):
1) Tìm n biết hệ số của x3 trong khai triển Resized Image
bằng 80.
2) Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất sao cho:
a) Ba quả cầu lấy ra cùng màu.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Câu 1: (4 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số và xác định những giá trị của x mà tại đó hàm số đạt giá trị lớn nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

Câu 1: tìm giới hạn

Resized Image
Câu 2: tính đạo hàm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các gới hạn sau

Bài 1: (3 điểm)
Tính
Resized Image
Bài 2: (4 điểm)
Tìm các gới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn- toán 11

Câu 1:Tính các giới hạn sau

Resized Image

Câu 2:Cho hàm số
Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?

Câu 3:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị lớn nhất của biểu thức

Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện

Resized Image
Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

1.Giải bất phương trình sau:

Resized Image
2.Biết tổng các hệ số của khải triển nhị thức

Resized Image
. Tìm n?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
1) Rút gọn biểu thứcP.
2) Tìm giá trị của x để P=0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm cấp số cộng

Tìm cấp số cộng (u_n ) biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất

Tìm GTLN củahàmsố :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khai triển nhị thức Newton

Tìm hệ số của số hạng chứa x^{8} trong khai triển nhị thức Newton của

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất biến cố

Trong một hộp đựng gồm 5 bi đỏ, 4 bi vàng, 3 bi trắng. Lấy ngẫu
nhiên 3 viên bi
1). Tính n(Omega)
2). Tính xác suất biến cố A:”3 viên bi khác màu”
3). Tính xác suất biến cố B:”3 viên bi đều là bi đỏ”

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số .

Resized Image

1. Tính đạo hàm của hàm số trên?
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số:
a. Tại điểm có hoành độ bằng -2.
b. Song song với đường thẳng y = 7x - 4.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay