đại số 11

42 kết quả phù hợp trong mục đại số 11
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1: (2 điểm).
a) Vẽ đồ thị của hàm số:
y=2x-1
b) Tìm tập xác định của hàm số:
Resized Image
Câu 2: (2 điểm).
Giải các phương trình lượng giác sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Bài 1 (2 điểm)
Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó
Resized Image
, với a là tham số.

Bài 2 (1 điểm)
Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
có ba nghiệm phân biệt trong khoảng (-2 ; 2).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên bé nhất

Bài 1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:
Resized Image

Bài 2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Câu 1.(3 điểm):

Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2.(2 điểm):
1) Tìm n biết hệ số của x3 trong khai triển Resized Image
bằng 80.
2) Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất sao cho:
a) Ba quả cầu lấy ra cùng màu.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Câu 1: (4 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số và xác định những giá trị của x mà tại đó hàm số đạt giá trị lớn nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

Câu 1: tìm giới hạn

Resized Image
Câu 2: tính đạo hàm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các gới hạn sau

Bài 1: (3 điểm)
Tính
Resized Image
Bài 2: (4 điểm)
Tìm các gới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn- toán 11

Câu 1:Tính các giới hạn sau

Resized Image

Câu 2:Cho hàm số
Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?

Câu 3:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị lớn nhất của biểu thức

Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện

Resized Image
Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

1.Giải bất phương trình sau:

Resized Image
2.Biết tổng các hệ số của khải triển nhị thức

Resized Image
. Tìm n?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
1) Rút gọn biểu thứcP.
2) Tìm giá trị của x để P=0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm cấp số cộng

Tìm cấp số cộng (u_n ) biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất

Tìm GTLN củahàmsố :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khai triển nhị thức Newton

Tìm hệ số của số hạng chứa x^{8} trong khai triển nhị thức Newton của

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất biến cố

Trong một hộp đựng gồm 5 bi đỏ, 4 bi vàng, 3 bi trắng. Lấy ngẫu
nhiên 3 viên bi
1). Tính n(Omega)
2). Tính xác suất biến cố A:”3 viên bi khác màu”
3). Tính xác suất biến cố B:”3 viên bi đều là bi đỏ”

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số .

Resized Image

1. Tính đạo hàm của hàm số trên?
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số:
a. Tại điểm có hoành độ bằng -2.
b. Song song với đường thẳng y = 7x - 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai của cấp số cộng

Cho cấp số cộng (un) được xác định bởi:

Resized Image1. Tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un).
2. Tìm số hạng thứ 101 và tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3. Số 1001 là số hạng thứ bao nhiêu.
4. Tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên để bằng 290.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay