đại số 12

11 kết quả phù hợp trong mục đại số 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho (C) :
Resized Image
.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :
a) Tại điểm uốn của (C).
b) Tại điểm có tung độ bằng -1
c) Song song với đường thẳng d1 : y = 9x – 5.
d) Vuông góc với đường thẳng d2 : x + 24y = 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm số nghịch biến

Cho hàm số :
Resized Image
m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số nghịch biến trên R
b) Hàm số đồng biến trên R
c) Hàm số có cực đại ,cực tiểu
d) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:Giải các phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính

1. Thực hiện các phép tính sau:

Resized Image

2. Tìm số phức z biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính 6 số hạng đầu tiên của dãy số.

Cho dãy số (un) xác định bởi:

Resized Image
a. Tính 6 số hạng đầu tiên của dãy số.
b. Chứng minh rằng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của hàm số

Cho hàm số y=f(x)=x^{3}-x
a.Dùng định nghĩa tính đạo hàm tại x_{0}=1
b.Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị

Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Resized Image
Tìm tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép toán

Thực hiện các phép toán:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số:

Resized Image (m là tham số)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 8.
2) Xác định m sao cho đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay