đại số 8

59 kết quả phù hợp trong mục đại số 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
a. Tìm x để P xác định.
b. Rút gọn P.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức

Tìm giá trị lớn nhất của :
Resized Image
Tìm các số tự nhiên a, b, c ( Resized Image ) thỏa mãn đẳng thức:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh đẳng thức

Cho các số thực dương thỏa mãn:
Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất của biến cố

Câu 1
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển :
Resized Image
Câu 2
Gieo hai con súc sắc cùng một lúc
a) Tính xác suất của biến cố A :"số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau’’
b) Tính xác suất của biến cố B : "được tổng số chấm xuất hiện bằng 7 ’’

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Bài 1 (1,5 điểm)
a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

Resized Image
b) Tính giá trị của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức- toán 8

Bài 1: Cho biểu thức sau:
Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình- toán 8

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1 (2 đ): Giải các phương trình, bất phương trình sau :

Resized Image

Bài 2: ( 3 đ)

Resized Image

Tính P + Q .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình bậc nhất

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image
a. Rút gọn P.
b. Có giá trị nào của a, b để P = 0?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của đa thức

Cho hai đa thức :

Resized Image
a)Tính C(x) = A(x) + B(x).
b) Tìm nghiệm của đa thức C(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức.
b) Với giá trị nào của x thì H có giá trị dương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức- toán 9

Cho biểu thức

Resized Image
a. Rút gọn biểu thức P
b. Tính giá trị của P với x = -1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

1. Giải phương trình:
Resized Image
2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số không âm và b là số trung bình cộng của a và c thì ta có:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số nghịch biến

Cho hàm số y=(m-2)x+m+3 (1)

1/ Tìm m để hàm số nghịch biến
2/ Tìm m để đồ thị hàm số cắt Ox tại điểm có hoành độ =3
3/ tìm m để y=-x+2 ; y=2x-1 ;và (1) cùng đi qua 1 điểm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

a, Giải phương trình:
Resized Image
b, Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh biểu thức có giá trị nguyên

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì biểu thức:

Resized Imagecó giá trị nguyên.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay