dân cư châu phi

1 kết quả phù hợp trong mục dân cư châu phi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố dân cư của Châu Phi?

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
- Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư của Châu Phi?
- Những nguyên nhân xã hội nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của Châu Phi?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay