dân cư trung quốc

4 kết quả phù hợp trong mục dân cư trung quốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc

1. Cho biết đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc? Vỡ sao cú sự phõn bố dõn cư như thế?
2. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đỡnh đó cú tỏc động như thế nào đến dân cư Trung Quốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc.

1. Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc. Những chính sách về dân số của Trung Quốc đã tác động như thế nào tới kinh tế xã hội của đất nước này?
2. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
a. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp?
b. Trung Quốc đã có những biện pháp nào để hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp, kết quả ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc

Trình bày đặc điểm dân cư Trung Quốc? Giải thích vì sao dân -Dân số đông nhất thế giới, hơn 1.5 tỉ người (2005) chiếm 1/5 dân số thế giới< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay