dân cư

25 kết quả phù hợp trong mục dân cư
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí.

Dân cư là một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Em hãy:
a. Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí.
b. Vì sao nước ta rất chú trọng phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý nước ta

Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam, chứng minh rằng sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lý. Nêu hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang

Những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố dân cư trên thế giới

Nêu sự phân bố dân cư trên thế giới? Tại sao lại có sự phân bố đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố dân cư của Châu Phi?

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
- Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư của Châu Phi?
- Những nguyên nhân xã hội nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của Châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân cư ở khu vực Châu Á

Vì sao dân cư tập trung đông đúc nhất ở khu vực Châu Á gió mùa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta

Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc

1. Cho biết đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc? Vỡ sao cú sự phõn bố dõn cư như thế?
2. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đỡnh đó cú tỏc động như thế nào đến dân cư Trung Quốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ

Câu 1
Cho biết tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ?
Câu 2
Em có đánh giá gì về vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc.

1. Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc. Những chính sách về dân số của Trung Quốc đã tác động như thế nào tới kinh tế xã hội của đất nước này?
2. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
a. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp?
b. Trung Quốc đã có những biện pháp nào để hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp, kết quả ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt khí hậu lục địa bắc mỹ và nam mỹ

Phân biệt khí hậu, dân cư giữa lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủng tộc dân cư của Bắc Phi

Đặc điểm nổi bật cuả vùng Bắc Phi so với toàn châu lục là phần lớn ở đây dâncư thuộc chủng tộc:
a.Ơ rôpê ô ít b.Nê grô ít
c.Môn gô lô ít d.Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á

Trình bày những đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thuận lợi khó khăn của dân cư châu á

Nờu những thuận lợi và khú khăn của thiên nhiên dân cư, xã hội châu á

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư châu Á

Trình bày đặc điểm dân cư Châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Châu Đại Dương

Trình bày đặc điểm dân cư Châu Đại Dương?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc

Trình bày đặc điểm dân cư Trung Quốc? Giải thích vì sao dân -Dân số đông nhất thế giới, hơn 1.5 tỉ người (2005) chiếm 1/5 dân số thế giới

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình phân bố dân cư của Hoa Kì

Trình bày tình hình phân bố dân cư của Hoa Kì ? Cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủng tộc của dân cư châu á

Dân cư Châu Á thuộc chủng tộc nào ?
A. Môn-Gô-lô-ít B. Nê-grô-ít C. Ơ-rô ô ít D. Mô-go-ít< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay